Invigning av svets för längre livslängd

Ny svetsutrustning möjliggör nya sätt att reparera slitna stålkomponenter.

En ny pulverbågsvets och en ny robotcell invigdes idag på Produktionstekniskt Centrum PTC.. Peter Kjällström, ESAB, och Joel Andersson, Högskolan Väst, klippte "bandet" under festliga former till denna nya del av PTC som bidrar till att skapa nya möjligheter att reparera och förlänga livstiden på slitna metallkomponenter..

Ett 40-tal personer fick se utrustningen provköras och lära sig mer om hur utrustningen gör det möjligt att utveckla nya effektiva metoder för att reparera och förlänga livslängden på stora metallkomponenter.

Thomas Stenberg, forskare på Swerim AB
Det finns mycket att vinna på att utveckla tekniker för reparationer och återbruk.

- Thomas Stenberg, forskare på Swerim AB

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Ser fram mot att Högskolan Väst utvecklas att bli än starkare aktör i innovationssystemet.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst