Med fokus på social hållbarhet och mångfald

ReactPTC har främjat social hållbarhet och mångfald genom träffar där företag delat kunskap.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Det börjar med ledaren, vi måste titta oss själva i spegeln.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst

ReactPTC är nu avslutat och visar på flera positiva resultat. Insatsen har möjliggjort utveckling av nya metoder och arbetssätt samt uppgraderat arenan inom Produktionstekniskt Centrum (PTC).

Syftet har varit att ge små och medelstora företag tillgång till avancerad utrustning och kunskap för att främja en mer effektiv och hållbar tillverkningsindustri.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Det finns flera studier som visar att mångfald bidrar till högre kreativitet, bättre beslut och högre lönsamhet. Detta förutsatt att vi agerar sant inkluderande.

Ett inkluderande ledar- och medarbetarskap tar sin utgångspunkt i våra normer och värderingar där vi ser resultatet i vårt beteende.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Vårt ansvar

Vi har alla ett ansvar och är en del i att utveckla vårt samhälle så sök kunskap, bidra i nätverk och utvecklas tillsammans.

Thomas tre konkreta tips baserade på eget lärande:

  • Ska vi nyttja en mångfald för bättre beslut och större kreativitet är det viktigt med nyfikna ledare och medarbetare.
    Utgå inte från att du själv kan och vet bäst utan var nyfiken på andras input. Vi ser alla en begränsad del av helheten baserat på egen kunskap och erfarenhet. Kan stundtals vara jobbigt men ack så utvecklande, för mig personligen och för verksamheten.
  • Fundera över vilka normer ni har på arbetsplatsen. Själva har vi genomfört Normkollen inom IUC Väst som resulterat i att vi vidtagit åtgärder och infört förändringar för ökad inkludering genom förändringar i struktur och beteende.
  • Vi har lärt oss av Siemens Energy att ha med en ”opponent” vid rekrytering. Välj någon som är olik dig själv då det är lätt att favorisera en kandidat som är en spegling av dig själv.

Presentation

Under årets Automationsdag presenterades REACT PTC under ett av seminariepassen. Då fick vi bland annat höra flera företag som berättade om mångfald inom tillverkningsindustrin.

Se filmen här bredvid!

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
I nätverket för mångfald och inkludering lär vi nytt, övar och utbyter erfarenheter för att utvecklas. En god start är ett stort mått av nyfikenhet.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Artikeln i sin helhet finns på Produktionstekniskt Centrum hemsida - klicka på knappen!

Mer information

Vill du veta mer om hur du kan jobba med mångfald och inkludering på ditt företag?

Kontakta Thomas, hans kontaktuppgifter ser du här bredvid!

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd