Automationsdagen 2023 slog rekord

Årets Automationsdag slog återigen rekord när 120 företag, 24 utställare och nästan 300 deltagare möttes den 30 november.

Efterlängtat evenemang

Det årliga evenemanget Automationsdagen har varit ett efterlängtat evenemang för teknikföretag, industri, forskare och högskolestudenter sedan 2014.

Årets fokus låg på AI-utveckling och dess tillämpningar inom industrin, med en närmare titt på automationsprojekt och cirkularitet.

Inspiration

Vi inspirerades av intressanta presentationer från scen, fick se utställningar med den senaste tekniken från ledande leverantörer av automationsutrustning, höra spännande startups berätta och fick demonstrationer från forskningen på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.

De uppskattade inslagen inkluderade utställare som presenterade spännande produkter och tjänster på Produktionstekniskt Centrum. Här visades automationssystem, robotar, mätteknik, nya produkter och koncept för kompetensutveckling upp. 

Dessutom fick vi se många möten mellan branschkollegor, forskare, leverantörer och studenter i minglet som skapade diskussioner kring nya tekniklösningar och tjänster.

Astrid Sjögren, AI expert, pratade om hur AI skapar nytta för industrin
Astrid Sjögren, AI expert, pratade om hur AI skapar nytta för industrin
Matilda Hurtig, Göteborgs Tekniska College, demonstrerar en minifabrik på hjul
Matilda Hurtig, Göteborgs Tekniska College, demonstrerar en minifabrik på hjul
Niclas Åkesson på Axson Teknik demonstrerar deras svetsrobotar
Niclas Åkesson på Axson Teknik demonstrerar deras svetsrobotar

Miniworkshop

Nytt för i år var fördjupande miniworkshoppar som erbjöds inom olika områden. I små grupper kunde deltagarna lära mer om:

AI för alla

Prova några olika AI-verktyg praktiskt och få bättre förståelse för hur generativ AI fungerar och lär dig skriva bättre promptar för att få ut mer från olika verktyg, exempelvis ChatGPT. 

3D-printing i praktiken

Testa 3D-printing med utgångspunkt från ett verklighet fall. Vilka utmaningar och möjligheter finns med 3D-printing? Hur använder man olika geometrier, strukturer och material för att utnyttja denna teknik på bästa sätt?

Programmera kollaborativ robot

Prova att programmera en kollaborativ robot avsedd att fysiskt interagera och arbeta tillsammans med människor på en gemensam arbetsyta. 

Minifabrik

Testa flexibelproduktion och samverkan mellan människa och automation i en minifabrik. AI och hur man kan jobba med kvalitetskontroll med hjälp av bildigenkänning. 

Mini-workshop
Mini-workshop

Framtiden finns i mångfalden

Vår vd Thomas Sätmark presenterade, tillsammans med Céline Souillet Sundberg från GKN Aerospace, Anna Lindblom från Siemens Energy och Tomas Wahlberg från AnVa KSG, insikter och lärdomar från ReactPTC.

De beskrev varför mångfald och inkludering är en av framgångsfaktorerna i skapandet av en innovativ och utvecklande arbetsmiljö.

De delade också med sig av erfarenheter kring hur de själva på sina företag arbetar aktivt med mångfald och inkludering och även betydelsen av nätverk för att inspireras, lära nytt och dela kunskap.

ReactPTC presenteras
ReactPTC presenteras
Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Det finns flera studier som visar att mångfald bidrar till högre kreativitet, bättre beslut och högre lönsamhet. Detta förutsatt att vi agerar sant inkluderande. Ett inkluderande ledar- och medarbetarskap tar sin utgångspunkt i våra normer och värderingar där vi ser resultatet i vårt beteende.

I nätverket för mångfald och inkludering lär vi nytt, övar och utbyter erfarenheter för att utvecklas. En god start är ett stort mått av nyfikenhet.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Moderator

Som mycket kunnig och påläst moderator för Automationsdagen gjorde Karin Stenlund, som har lång erfarenhet från hållbarhets- och näringslivsfrågor, ett mycket bra jobb.

Tidigare arbetade Karin på Fyrbodals kommunalförbund men numera är hon egenföretagare och driver företaget Karin med k.

Karin började med ett antal frågor till publiken, bland annat om man jobbade på stort företag eller litet, naturvetenskaplig grund eller teknisk, ingenjör eller annat. Publiken var ganska homogen - flest hade naturvetenskapliga studier bakom sig och många var ingenjörer men väldigt få var kvinnor. Ett par av de spännande seminarierna tog upp just den problematiken.

Karin Stenlund, moderator
Karin Stenlund, moderator

Se filmen

Intervjuer med Matilda Hurtig från Göteborgs Tekniska College och Mikael Ayani från Simumatik gav insikter om deras upplevelser på Automationsdagen.

Deras berättelser och andra höjdpunkter från evenemanget kan ses i filmen.

Arrangörer

Automationsdagen arrangeras av:

Produktionstekniskt CentrumInnovatum Science ParkHögskolan Väst och IUC Väst.

Evenemanget var tillgängligt både fysiskt på PTC och Lilla Nova på Innovatum District samt online.

Presentationer

Seminariet på eftermiddagen spelades in och, tillsammans med presentationerna under dagen, finns att hitta på nedan länkar:

Seminariedel eftermiddag

Powerpointpresentationer (längst ner)

Mer information

Undrar du över nästa års program eller kanske har du någon annan fråga. Kontakta då Håkan så hjälper han dig vidare.

Nästa Automationsdag

28 november 2024 arrangeras nästa Automationsdag.

Reservera dagen redan nu i din kalender!