Ändringar i serviceavgift 2024

IUC Väst har inför 2024 valt att se över den serviceavgift som betalas av våra medlemsföretag.

Under de 10 år vi varit verksamma har denna avgift aldrig korrigerats och indelningen på företagsstorlek har varit densamma. Vi har nu sett ett behov av att se över denna kostnad för medlemsföretagen.

Vad innebär den nya förändringen?

Från och med den 1 januari 2024 kommer vi att införa en ny serviceavgift för våra medlemmar då vi valt att se över hur vi utifrån antalet anställda i respektive organisation gör en ny prissättning. För vissa medlemmar kommer det att bli en sänkt avgift och för några få en högre avgift.

Denna justering ser vi som nödvändig för att kunna fortsätta erbjuda ett högt värde till er medlemmar.

Hur ser den nya avgiften ut?

Medlemsavgiften på 100 kr per år och organisationsnummer är oförändrad. Vi har noga övervägt beloppen för att försöka minimera påverkan för er medlemmar.

Den nya serviceavgiften kommer att vara:

Antal anställda Medlemsavgift Serviceavgift Totalt
0 - 9 100 kr 5 900 kr 6 000 kr
10 - 25 100 kr 8 900 kr 9 000 kr
26 - 49 100 kr 14 900 kr 15 000 kr
50 - 249 100 kr 19 900 kr 20 000 kr
250+ 100 kr 24 900 kr 25 000 kr

Vi fortsätter utveckla våra medlemsföretag

Den nya serviceavgiften kommer att möjliggöra för oss att fortsätta utveckla ert företag och förbättra vårt erbjudande till er som medlemsföretag.

Den nya avgiften kommer att faktureras i början på 2024.

Vi värdesätter er som medlemmar - ni är en viktig del av den konkurrenskraftiga industrin i Fyrbodal!

Frågor

Hör gärna av dig till Linda eller Thomas om du har funderingar!

Linda Olofsson

Linda Olofsson

Ekonomiansvarig, Industriutvecklare

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

 

 

 

26 Sep 2023 Nyhet medlemsavgift