Nytt industriprojekt i Västsverige

Över 90 miljoner satsas för hållbar industriutveckling i "Industry In West".

IUC Väst, utvecklingsbolaget för Fyrbodals industri, kan nu tillkännage att samverkansprojektet "Industry In West" är beviljat och kommer att finnas tillgängligt för västsvensk industri från och med 1 september 2023.

Satsningen möjliggörs genom finansiering på totalt 93 miljoner i form av offentlig finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund.

– Det här gynnar den tillverkande industrin som är av stor betydelse för Västsveriges näringsliv och samhällsutveckling, den är även globalt betydelsefull. Genom denna satsning på hållbar industri kan vi öka omställningstakten hos företagen i Västsverige. Som regioner visar vi även på ledarskap i ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden. 

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Västsvensk samverkan för hållbar industriomställning

"Industry In West" tar sikte på att stödja företag i deras omställning till en mer hållbar industri, anpassad till de nya utmaningar som omvärlden ger.

I projektet samverkar IUC Väst med IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens/IUC Halland under ledning av IDC West Sweden som projektägare. Samverkan gör projektets aktiviteter tillgängliga för små och medelstora industriföretag i hela Västsverige.

Det finns ett starkt intresse bland företagen vi jobbar med att utvecklas. Vi har tagit fasta på industrins behov av utveckling och formulerat detta projekt så att industrin utvecklas som del i en hållbar samhällsutveckling. Vi är stolta att ha fått förtroendet att driva Industry In West som kommer att spela en avgörande roll för att främja hållbar utveckling inom västsvensk industri och välkomnar företag att kliva in i satsningen med start nu i september. Genom att erbjuda stöd, coachning, nätverk och kompetens kommer vi tillsammans att uppnå en mer cirkulär och resurseffektiv industri, säger Thomas Sätmark, vd IUC Väst.

Fyra insatsområden för hållbar utveckling

Genom projektet kommer industriutvecklare i de västsvenska utvecklingsbolagen att stötta individer och företag i hållbar utveckling. Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga, vilket beskrivs som grunden för framgång och hållbara resultat.

Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas i mognadstrappor inom fyra insatsområden; resurseffektiv produktion, cirkulära affärsmodeller, energiomställning och digitalisering. De erbjuds aktiviteter för inspiration och insikt, analyser och mognadsmätning samt handlingsplaner och andra insatser inom varje insatsområde. Företagen får även löpande uppföljning och coachning för att försäkra företagens övergång till en mer cirkulär och resurseffektiv verksamhet.

Insatsområden

Givet vår ökade samverkan de senaste åren har vi i Västsveriges IUC-bolag lärt oss att verkligen ”göra samverkan”. Tillsammans kommer vi nu rikta både kompetens och engagemang in i Industry In West för att stötta företag i omställningen. Projektet rymmer en helhet, dels genom de centrala insatsområdena och dels genom att låta struktur, vision, kultur och förändringsförmåga vara det första steget i all utveckling oavsett område. Den bredden är unik och ger fantastiska förutsättningar, säger Linda Olofsson, industriutvecklare IUC Väst och delprojektledare för ”Industry In West” i Fyrbodal.

Från vision till innovation – projekt som stöttar i mognadstrappans alla steg

Projektet pågår i drygt tre år med start i september 2023 och förväntas ha en betydande inverkan på industrin i Västsverige.

– Samverkan mellan Fyrbodals kommunalförbund, de 14 kommunernas näringslivsfunktioner och IUC Väst ger oss en styrka att gemensamt arbeta för en välmående och konkurrenskraftig industri, säger Michael Johansson, chef regional utveckling Fyrbodals kommunalförbund.

I Fyrbodal är projektet del av en bredare strategi där samverkan inom ramen för Produktionstekniskt Centrum (PTC) främjar industrins innovationsförmåga. Under ledning av Innovatum Science Park deltar IUC Väst som en av PTC:s huvudparter. Under september kommer en ansökan att lämnas in för ett projekt med målsättning att stärka västsvensk industris omställningsförmåga för att möta utmaningar och öka konkurrenskraften. Styrkan i att samla en mångfald av människor och aktörer ska förstärkas inom Produktionstekniskt Centrum (PTC) som breddas baserat på behov hos de regionala företagen. Detta sker genom en satsning som innefattar:

  • En innovationsaccelerator bestående av gemensamma och transparenta processer för effektiva samarbeten mellan företagsfrämjare och industriföretag.
  • Ett nytt labb för produktionstekniska frågor med fokus på digitalisering.
  • En mer öppen och inbjudande miljö för effektiv samverkan.
  • Utveckling av mångfaldsnätverket inom PTC som syftar till att nya personalkategorier söker sig till tillverkningsindustrin.
Mognadstrappa

Ytterligare information och förfrågningar

För ytterligare information och förfrågningar om projektet, vänligen kontakta Thomas Sätmark, se kontaktuppgifter här bredvid.

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

Finansiärer

IUC Väst AB

är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar för att stärka konkurrenskraften för Fyrbodals tillverkningsindustri för en hållbar framtida industri.
IUC Väst ägs av en medlemsförening som består av drygt 90 företag. Bolaget drivs utan eget vinstintresse – all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Insatserna bygger på hjälp till självhjälp med finansiering från bland andra Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

IUC-nätverket IUC Sverige

är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 21 regionala bolag är de den företagsnärmsta aktören mot industriella små och medelstora företag (SMF). IUC Sverige ägs av 12 regionala självständiga IUC-bolag varav IUC Väst är ett.

Medverkande organisationer

I projektet Industry In West samverkar samtliga IUC-bolag i Västsverige – IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och TEK Kompetens/IUC Halland.

25 Aug 2023 Pressmeddelande