Var med och utveckla den västsvenska industrin!

Vi söker nu en industriutvecklare med fokus på störningsfri och effektiv produktion - ett omväxlande och utåtriktat arbete med många olika typer av företagskontakter inom industrin.

IUC Väst AB är en samlande partner och aktör för tillväxt och utveckling av den tillverkande industrin i Fyrbodal.

IUC Väst AB är en organisation som arbetar med att stödja och utveckla den tillverkande industrin i Fyrbodal. Detta gör vi genom att arbeta nära företagen med behovsanalyser och rådgivning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och olika utvecklingsprojekt.

IUC Väst ägs av sina medlemsföretag med stöd av EU, Västra Götalandsregionen samt Fyrbodals kommunalförbund.