IUC Rikskonferens

Tillsammans är vi en stark röst och en industrinära aktör som alltid sätter företagens utveckling i fokus!

Fakta om IUC

Varje år arrangerar IUC Sverige en rikskonferens och under två dagar har några av våra medarbetare pratat om digitalisering, den gröna omställningen, kraften i samverkan och hur vi kan bli bättre tillsammans.

Kunskap, inspiration och nätverkande

Under dagarna har vi bland annat:

  • lyssnat till företag som berättat om sin utvecklingsresa
  • upplevt mycket intressanta panelsamtal om hur vi som nationell resurs är relevanta för industrin i framtiden
  • inspirerats av Niklas Huss i en föreläsning med fokus på innovation, motivation och hur vi skapar förutsättningar för utveckling
  • workshoppat kring värdeerbjudande och varumärke
  • reflekterat över hur vi kommunicerar vårt erbjudande
  • samverkat med viktiga gäster koncept och projekt - allt för att stärka svensk industris konkurrenskraft

Utveckling av svensk industri

IUC-nätverket är den naturliga mötesplatsen för industriella utvecklingsfrågor.

Vi är stolta över att vara en del av detta och ser fram emot att genom nätverket fortsätta bidra till en stark och konkurrenskraftig svensk industri.

Fakta IUC

IUC, vilket står för Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan som täcker hela Sverige. Vi kanaliserar stöd och utvecklar industriföretag från norr till söder.

Nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen, som möter krav på hållbarhet och mångfald.

IUC-bolagen äger det gemensamma IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag.

IUC Sverige