Åsa tar nästa steg

I veckan har vi tackat av Åsa som avslutar sin roll som industriutvecklare.

Under sina fem år hos IUC Väst har hon stöttat företag och organisationer att bli mer konkurrenskraftiga och hållbara och skapat verklig förändring för både företag och samhälle. 

För mig har IUC Väst varit en fantastisk arbetsplats och en möjlighet att vara med och göra verklig skillnad för alla de företag jag mött både på både individ- och organisatorisk nivå.

Stort Tack för ett fint samarbete!

Stannar kvar inom VGR

Åsa börjar som enhetschef på klinisk kemi i NU-sjukvården som är en del av regional laboratoriemedicin som består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. 

Klinisk kemi i Västra Götalandsregionen är en av de största verksamheterna i landet bland de offentliga laboratorierna och består av en organisation med cirka 600 medarbetare. Klinisk kemi förser alla sjukhusen och primärvården inom regionen med kvalificerad laboratorieservice av hög kvalitet.

Klinisk kemi NU har ackrediterade laboratorier på både Uddevalla Sjukhus, som har mindre volymer och inriktning mot den elektiva vården, och på NÄL som är ett av regionens akutsjukhus där också den laborativa verksamheten till största delen finns. NÄL har kunder i vår del av regionen från exempelvis Närhälsan och privata vårdcentraler samt externa kunder bland annat kommuner och behandlingsinstitutioner.

Verksamheten har cirka 70 medarbetare anställda, till största delen biomedicinska analytiker samt kemister, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Mitt fokus kommer fortsatt att vara förändrings- och utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att ligga i att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens och skapa delaktighet i verksamheten samt fortsatt digitalisering.

Min verksamhet har ca 70 medarbetare som till största delen är biomedicinska analytiker och kemister samt undersköterskor och medicinska sekreterare, berättar Åsa.

Vi önskar Åsa lycka till i framtiden!

Åsa Hasslin, industriutvecklare
Åsa Hasslin, industriutvecklare
25 Apr 2023 Nyhet