Kompetensförsörjning för svensk industris framtid

Har du koll på Teknikcollege i Fyrbodal?

Det är dyrt att rekrytera. Och det tar ibland lång tid. Dessutom måste ni ofta utbilda de ni nyss har rekryterat. Då kostar det ännu mer. När ni är med och samverkar inom Teknikcollege arbetar ni för att dagens studerande ska lära sig det ert företag behöver för att växa. Det betyder att när de är färdigutbildade kan ni rekrytera dem direkt.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollege är en viktig part för att främja samverkan i kompetensförsörjningsfrågor mellan företag och utbildningsanordnare.

Med Teknikcollege framtidssäkrar du kollegorna!

I Fyrbodal finns tre lokala styrgrupper som samverkar kring hur man bättre ska kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och öka kvaliteten på utbildningarna.

Idag finns certifierade gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Dessutom har Munkedals Processtekniska gymnasium en certifierad yrkesvux-utbildning med inriktning Industri-process och Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg med inriktning Teknik. 

Teknikcollege Fyrbodal är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. I styrgrupperna sitter bland annat representanter från industri- och teknikföretag, Högskolan Väst, Kunskapsförbundet, Arbetsförmedlingen men också arbetstagar- och arbetsgivare representanter. Och såklart vi, IUC Väst AB.

Den regionala styrgruppens mål är att samtliga 14 kommuner i Fyrbodal ska vara anslutna redan vid halvårsskiftet 2023! Ett förslag till regionalt samverkansavtal har tagits fram för ändamålet. Genom avtalet samverkar samtliga kommuner kring kompetensförsörjningen och kvalitetssäkrar arbetet inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Här finns all information samlad

Här hittar du Handbok för Teknikcollege!

Visa att du tar ansvar för kompetensförsörjningen och framtidssäkrar ditt företag!

För att ge alla studerande regelbunden kontakt med arbetslivet behöver vi fler samverkansföretag i takt med att vi växer och blir fler studenter på utbildningarna.

Det går att engagera sig i Teknikcollege på olika nivåer och i olika grad. Ni kan göra en fantastisk skillnad genom att engagera er lokalt utifrån era förutsättningar. Lika roligt som viktigt!

Ta en titt på avsiktsförklaringen nedan för exempel på vad ni kan engagera er i.

Välkommen att vara med! 

Avsiktsförklaring för företag

Vill du veta mer om vad vi tillsammans kan åstadkomma?

Kontaktperson

Eva-Britt Karlsson, processledare för Teknikcollege Fyrbodal

Mobil: 070-519 88 83
E-post: eva-britt.karlsson@fyrbodal.se

Regional styrgruppsordförande
Christopher Sörensen, GKN Aerospace Sweden AB

Telefon: 0520-29 15 34
E-post: christopher.sorensen@gknaerospace.com

Handledarutbildning

IUC Väst erbjuder i samarbete med Teknikcollege Fyrbodal en handledarutbildning för alla som i sitt arbete träffar och/eller handleder lärlingar eller tar emot nyanställda och praktikanter ute på företagen.

Utbildningen består av en heldag där man blir certifierad handledare i Teknikcollege - läs mer här!

Se filmen om Klara och Elin