Nya utbildningar

Till hösten erbjuder Högskolan Väst två YH-utbildningar inom svetsautomation resp. elkraft.

Högskolan Väst

Nära samarbete

Högskolan Väst startar under hösten upp två helt nya yrkeshögskoleutbildningar, inom svetsautomation och elkraft. Utbildningarna är tvååriga och är utvecklade i nära samarbete med företagen i respektive bransch, utifrån specifika de kompetenskrav som respektive yrkesroll kräver. Cirka en tredjedel av utbildningstiden är företagsförlagd praktik i form av Lia (Lärande i arbete).

Specialist inom svetsautomation

Automatiseringen av tillverkningsprocesser sker i en allt snabbare takt. Idag sker en stor del av all svetsbaserad tillverkning manuellt, samtidigt som det är mycket hård konkurrens om kunniga svetsare. Större volymer och högre kvalitetskrav driver i sin tur på utvecklingen mot högre automationsgrad av företagens svetsprocesser. Detta innebär stora utmaningar när det gäller tillgången på kompetens inom svetsautomation, då personal oftast har antingen svets- eller automationskompetens.

Utbildningen kopplar ihop dessa två kompetensområden till en helhet och efter examen kan man arbeta som exempelvis industrirobotoperatör, robot-svetsare, svets- och automationsspecialist och liknande roller.

Elkrafttekniker, inriktning hållbara energisystem

Stabil elförsörjning måste vara säkrad alla tider på dygnet för ett fungerande samhälle. Samtidigt måste branschen ta ansvar för de globala klimatutmaningarna. Tydliga exempel på detta är kraftigt ökat behov av elenergi i olika industriprocesser, ladd-infrastruktur för elfordon och starkt ökande antal nya anläggningar för elproduktion. Branschen står inför ett kraftigt ökat kompetensbehov i hela Sverige.

Som elkrafttekniker arbetar man vanligtvis nära sina kollegor i projekt, exempelvis i en roll som teknisk projektledare, drifttekniker, elmontör, anslutningstekniker, krafttekniker, mm. I yrkesrollen kommer har man även ha många kontakter utåt, till exempel med markägare och andra intressenter i rollen som projektör eller beredare av nya nät.