Omvärldsbevakning januari

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1:

Kan små modulära reaktorer bana väg för framtidens kärnkraft?

TREND 2:

Metaverse för industrin blir alltmer aktuellt.

TREND 3:

Ökat fokus på cybersäkerheten.


TREND 1: DET VÅRAS FÖR KÄRNKRAFTEN OCH DE SMÅ MODULÄRA REAKTORERNA

I skuggan av elkrisen och försöken att göra sig oberoende av rysk gas sker en attitydförändring gällande kärnkraftens framtid. Vad som bara för några år sedan låg sorterat  under högen ”avveckla” på flera länders to-do-listor ser nu i stället ut att få en renässans. Så även i Sverige.

Länder som Frankrike, Finland och Nederländerna planerar för byggandet av ny kärnkraft. I den utvecklingen väntas små, avancerade, modulära reaktorer få en betydande roll under 2020-talet.

Små modulära reaktorer, SMR, bygger på en ny typ av kärnteknik i form av små reaktorer som understiger 300 MWe. Dessa är mindre i storlek, billigare att utveckla och bygga och enklare att underhålla och hålla uppdaterade vad gäller säkerhet.

SMR, små modulära reaktorer

Ny kärnkraft i Sverige och Finland?

Fortum undersöker möjligheterna med att bygga ny kärnkraft i Sverige och Finland med fokus på små modulära reaktorer.

Läs mer

Estland tar sikte på små modulära reaktorer

Det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia vill bygga en ny generation små modulära reaktorer i Estland. Landet har det högsta koldioxidutsläppet per producerad kWh i Europa.

Läs mer

Emmanuel Macron stöttar utvecklingen av SMR

2021 annonserade Frankrikes president Emmanuel Macron att hans regering ska bistå det statskontrollerade energiföretaget Électricité de France, EdF, med att utveckla små modulära reaktorer till 2030.

Läs mer


TREND 2: INDUSTRIN MÖTER METAVERSE  

2021 bytte Facebook namn till Meta för att demonstrera sin framtidstro på Metaverse –en förlängning av internet där virtuella världar suddar ut gränserna mellan att vara offline och online.

Metaverse är dock inte synonymt med Facebook men de vill gärna använda sammalogik genom att bli ”gatekeepers” för innehåll producerat av användare i virtuellavärldar.

Hur dessa kan komma att se ut i framtiden återstår att se men tydligt är att aktörerna som är intresserade av utvecklingen är många, även bortom underhållnings- och retailindustrierna.

Numera talas det till exempel också om industrial metaverse som belyser möjligheterna för olika sektorer inom exempelvis infrastruktur och transport. Dessa kan vara att ta fram innovationer i olika miljöer, laborera, spåra värdeflöden och göra värdekedjor mer transparenta med hjälp av NFTs (non-fungible tokens=unika digitala värden), ett unikt digitaltobjekt som inte kan kopieras.

Industrin möter Metaverse

Sweco öppnar upp för medborgardialog i Metaverse

I ett samarbete med ”Around the corner” testar Sweco ett metaversum för medborgardialog där medborgare, kommunrepresentanter och projektörer kan mötas virtuellt och där medborgarekan tycka till om sin stad. Lösningen möjliggörs via en BIM-modell med GIS-data

Läs mer

Siemens och Nvidia i samarbete kring digitala tvillingar

Siemens och NVIDIA utökar sitt partnerskap för att göra tillverkningsindustrin mer immersiv (omslutande). Målsättningen är att möjliggöra ett snabbare beslutsfattande för företag och en accelerering i användningen av digitala tvillingar som kan optimeraproduktionen och processförbättringar.

Läs mer

Boeing vill bygga sitt nästa flygplan i Metaverse

Med hjälp av digitala tvillingar, robotar och mixed reality vill Boeing bygga sitt nästa flygplan i Metaverse. Syftet att stärka ingenjörskonsten genom simuleringar i realtid och datadrivna industrisystem.

Läs mer


TREND 3: ÖKAT FOKUS PÅ SÄKERHET I CYBERMILJÖERNA

Digitaliseringen genomsyrar i stort sett alla områden i samhället och den digitala omställningen pågår för fullt. I och med det ökar sårbarheten för att utsättas för cyberattacker som också har blivit alltmer avancerade. Cybersäkerhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna att lösa för många myndigheter, företag och organisationer.

Under de senaste åren har cyberattacker kostat nordiska företag hundratals miljoner dollar. Industrier är särskilt utsatta då kopplingarna mellan IT-och OT-system ofta är avgörande för styrning av funktioner inom en anläggning. 89% procent av alla företag inom el- och kraftnät, olja och gas, och tillverkningsindustrin har utsatts förcyberattacker under det senaste året.

Digitalisering

Cyberattack mot Europas största kopparproducent

I slutet på 2022 blev gruvföretaget Aurubis drabbad av en cyberattack. Företaget tvingades stänga ner och koppla ner sina system som en säkerhetsåtgärd. Idag är produktionen igång i normaltakt. Attacken och de ekonomiska skadorna utreds.

Läs mer

5000 vindkraftverk utslagna i en cyberattack

Under 2022 har flera attacker skett mot kritisk infrastruktur, där flera energibolag och vindkraftverksbolag har drabbats. I början av året drabbades företaget Nordex vilket ledde till att fjärrstyrningen av 5000 vindkraftverk slogs ut.

Läs mer

Nya standarder ska stärka industrins motståndskraft mot cyberattacker

SSG tar fram förslag på två nya standarder för industriernas cybersäkerhet. Dessa ska dels höja medvetandegraden om cyberattacker och var sårbarheter kan finnas. Dels vara ett stöd vid upphandling av nya IT-system.

Läs mer


Tyckte du detta var intressant?

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Kommunikation, Industriutvecklare