Klimatklivet

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet.

Grön omställning

Tillsammans bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Största möjliga klimatnytta

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Genom Klimatklivet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser.

Störst minskning per investerad krona

Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står företaget eller organisationen som söker för. Klimatklivets del av finansieringen är i genomsnitt 41 procent.

Hittills har totalt 31 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans.