Bli mer framgångsrik med hjälp av dina immateriella tillgångar

EUIPO, Patent och registreringsverkets (PRV) europeiska medpart har nu lanserat SME Fund för 2023 - ett finansiellt stöd för IP Scan tjänsten och för insatser relaterade till teknologi och patent.

Patent- och registreringsverket

Nu har du som företagare möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP-scanning, och för avgiften vid registrering av varumärke och design. Senare ges även möjlighet att få ersättning för patent.