Växande intresse för Automationsdagen

Automationsdagen innebär en plats för industri, leverantörer och forskare från tillverkningsindustrin att mötas och nätverka i en mix av seminarier, utställare och presentationer. Automationsdagen 2022 hade rekordmånga anmälda och lockade besökare från både Sverige och Norge.

Många besökare på Automationsdagen

Det årliga eventet Automationsdagen har lockat besökare från teknikföretag, industri, forskare och högskolestudenter sedan 2014. Automationsdagen 2022 hade rekordmånga anmälda och lockade besökare från både Sverige och Norge.

Automationsdagen är den perfekta kombinationen av intressanta föreläsningar och seminarier tillsammans med relevanta utställare och möjligheten att knyta kontakter, säger Jan Hultman från Klosser Innovasjon AS, som ser Automationsdagen och det arbete som görs för att främja nätverkande och utbyte av erfarenheter företag emellan som en förebild hans egna företag gärna tar lärdom av. Klosser Innovasjon är en stark drivkraft för utveckling och innovation i Norge.

En arena för samverkan

Sverige har bra förutsättningar för automatiserad produktion, här finns de tekniska förutsättningarna i form av en väl utvecklad industri och världsledande forskning inom robotik och automatisering. En mer utbredd automatisering av svensk industri är vägen till ökad produktivitet och större effektivitet.

Just därför är Automationsdagen ett viktigt event, som i jämförelse med en vanlig teknikmässa erbjuder en arena där likasinnade med intresse för automation och smarta tekniklösningar kan mötas och utbyta erfarenheter och knyta essentiella affärskontakter.

Stämningen är hög i Produktionstekniskt centrum där ett 20-tal utställare visar upp en härlig mix av bland annat robotar, automationsutrustning, nya produkter, tjänster och koncept för kompetensutveckling att inspireras av. I minglet möts branschkollegor, leverantörer, studenter och forskare för att diskutera och ta del av nya tekniklösningar och tjänster.

Även om det inte är så många byggare här så är det många som har ett maskintänk och förstår logiken ur ett modulariseringsperspektiv, det är kul att se att det finns ett intresse, säger Patrik Jensen på Inwoco AB, som med förnyelsebara komponenter bygger väggmoduler förberedda för demontage och återbruk.

I montern bredvid Inwoco hittar vi Per Schjelderup från Camatec, som levererar maskinerna till Inwocos produktion.

Det här är första gången vi är med på Automatonsdagen, säger Per, platschef Camatec Stockholm. Det är tack vare det här gänget (Inwoco) som vi har gått med i nätverket Tillverka i Trä och Produktionstekniskt Centrum. Jag tycker det är kul att vara här och få träffa andra utställare och nya potentiella kunder. 

En av utställarna var Produktionstekniskt centrums nyaste medlem, SSP North AB, som erbjuder säkerhetssystem.

Det är en fantastisk möjlighet att få vara här, jag har redan knutit kontakt med både Högskolan i Väst och Göteborgs Tekniska college som vill använda våra produkter i sina utbildningar, säger Mats Linger, CEO SSP North AB.

Per Schjelderup, Camatec, Carl Winblad, Inwoco, Anna Haglund, Innovatum Science Park och Patrik Jensen, Inwoco

Mix av seminarier och demonstrationer

Genom ett tiotal seminarier lyfts aktuella utmaningar och trender inom den tillverkande industrin. Representanter från bland andra Scandia Elevator, KUKA, Randec Robotics, Göteborgs Tekniska College, Inwoco och Väderstad AB håller inspirerande föreläsningar om flera högaktuella frågor. Som till exempel hur användningen av svetsrobot bland annat har resulterat i bättre arbetsmiljö och halverade cykeltider. Förutsättningar för framgångsrik automation, både för stora och mindre företag. Om säkerhet vid samverkan mellan människa och robot, då arbetsplatser där människa och robot arbetar tillsammans ökar i svensk industri.

Automationsdagen befäster sin roll som ledande samlingsplats för automationsintresserade oavsett bransch eller storlek på företag. Det stora gensvaret med fler än 300 anmälda är otroligt positivt och triggar inför planeringen av Automationsdagen 2023, sammanfattar Jan Oscarsson, projektledare för Automationsdagen, Innovatum Science Park.

Rätta svaret

Tack alla som stannade till vid vår plats i utställningen på PTC för att gissa antal tändstickor i burken!

Rätt svar var 1.466 stycken och den som kom närmast var David Stjern som till vardags är forskningsingenjör på Högskolan Väst. Grattis till vinsten av en brandfilt!

  

David Stjern, Högskolan Väst, och Linda Olofsson, IUC Väst

Om dagen

Automationsdagen leddes av moderator Karin Stenlund från Fyrbodals Kommunalförbund.

Eventet arrangerades av Innovatum Science Park, Högskolan Väst och IUC Väst.

Automationsdagen kunde följas både på plats på Innovatumområdet och online.

Mer information

Om du har frågor om dagen är du välkommen att kontakta Håkan.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20