Julhälsning 2022

Vi reflekterar över året som gått och att vi upplever en ökande efterfrågan på våra erbjudanden som företagsfrämjare där vi coachar Fyrbodals industriföretag på utvecklingsresan.

  

Hej!

2022 är snart till ända och det är på sin plats med en reflektion.

Vi har under året upplevt att Covid-19 klassats om, från att vara en samhällsfarlig smitta till att i framtiden vara ett virus som vi lär oss leva med. Samhället har öppnats upp och vi har successivt återgått till ett mer normalt sätt att umgås och arbeta.

Vad som är det nya normala när det gäller hur vi arbetar debatteras. Digitaliseringen med arbetssätt som vi introducerade under pandemin ger flexibilitet när det gäller var vi förlägger del av arbetet. Frågan är hur vi arbetar på ett sätt som maximerar värdeskapandet, med en god balans i att leverera enskilt och i grupp?

Ryssland invaderade i början av året sitt grannland Ukraina vilket resulterat i stora lidanden hos den ukrainska befolkningen och en stark påverkan på världsekonomin. Ingen vet när och hur kriget kommer att sluta men många befarar att det blir långdraget.

Sverige har till följd av den ökade hotbilden ansökt om Natomedlemskap och vi får löpande information om risken att kriget resulterar i en konflikt som eskalerar ytterligare militärt. Ryssland har till följd av genomförda sanktioner beslutat att strypa leveranser av naturgas till Europa vilket resulterat i en energikris och kraftigt höjda energikostnader.

Vi befinner oss i en inflationsekonomi som vi inte upplevt på många årtionden, till stor del till följd av ett pågående europeiskt krig och ökade energikostnader. Riksbanker världen över höjer räntan för att få rätsida på inflationen och närma sig ställda inflationsmål.

Vi pratat mer och oftare om en förestående lågkonjunktur med minskad sysselsättning och ökad arbetslöshet. Något som vi redan ser drabba vissa branscher där byggbranschen kanske är allra tydligast.

Sammantaget innebär ovanstående stora utmaningar för den tillverkande industrin i form av vikande marknader och ökande kostnader. Beredskap för olika scenarier är mer aktuellt än någonsin baserat på osäkerheten i framtida utveckling.

Samtidigt står samhället, och industrin som del därav, inför stora behov av omställning mot hållbarhet som del i att möta Agenda 2030-målen med balans i att leverera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi på IUC Väst upplever en ökande efterfrågan på våra erbjudanden som företagsfrämjare där vi coachar Fyrbodals industriföretag på utvecklingsresan.

IUC Väst önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!