Omvärldsbevakning februari

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1:

  • Kompetenskrisen inom industrin förvärras.
  • Företag måste bli tydligare med att kommunicera sina behov och utvidga sina nät för att söka personal.
  • Industrin, utbildningsvärlden och samhället måste samverka för en bra matchning mellan industrins behov och tillgänglig kompetens.

TREND 2:

  • Företag behöver se över sina traditionella ”trådfasta” ethernetuppkopplingar med pålitliga IP-adresser och produkter, och förhindra produktionsstopp.
  • Sedan 2011 har version 4 av IP-adresserna varit på väg att ta slut men övergången från IPv4 till IPv6 går trögt.

TREND 3:

  • Bristen på halvledare håller i sig och blir alltmer akut, världen över.
  • Skånska Alix Labs utvecklar en metod för att tillverka halvledarkomponenter i Sverige, som svar på krisen.
  • EU har som mål att stå för 20 % av världens chip- och halvledartillverkning vilket kräver en fyrdubbling av produktionen.

TREND 1: KOMPETENSKRISEN FÖRVÄRRAS

Enligt siffror från Svenskt Näringsliv säger sex av tio företagare att det största hindret för deras tillväxt är svårigheter att hitta rätt kompetens - ett stort hot mot svensk konkurrenskraft.

En rapport från Migration Policy Institute visar att både förändrade behov på arbetsmarknaden och krympande befolkningar i Europa är faktorer bakom kompetenskrisen.

Brist på rätt kompetens ligger också bakom överraskande siffror från Indien där många välutbildade saknar arbete.

Stor brist på gymnasial yrkeskompetens

Åtta av tio arbetsgivare hittar inte rätt kompetens. Svenska företag lägger miljarder på egna utbildningar, bl a Scania och AstraZeneca.

Läs mer

Svagheter på den europeiska arbetsmarknaden

En rapport från Migration Policy Institute pekar på att arbetslöshet och störningar i migration och resor i spåren av pandemin gör det svårare att ta itu med kompetensutmaningar i Europa.

Läs mer

Många högutbildade i Indien arbetslösa

En av fem högutbildade i Indien saknar arbete. Problemet verkar ligga i att många har hög, men inte rätt kompetens. Den matchar inte industrins behov.

Läs mer


TREND 2: TRÖG OMSTÄLLNING FÖR ”TRÅDFASTA” UPPKOPPLINGAR 

Enligt HMS Networks växer industriellt ethernet snabbast bland lösningar för automation och uppkopplade fabriker – pålitliga industriella uppkopplingar är avgörande.

I takt med att uppkopplingen ökar världen över blir skiftet från IPv4 till IPv6 allt viktigare, men skiftet går trögt, både i Sverige och internationellt.

Analys av den industriella nätverksmarknaden

Industriellt Ethernet står för 65 % av nyinstallerade noder. Trådlösa nätverk ligger på 7 %. Detta enligt en årlig analys från HMN Networks.

Läs mer

Skiftet från IPv4 till IPv6 går trögt

Konvertering av applikationer, säkerhet och utbildning kan vara några av utmaningarna relaterade till IPv6. Skiftet kan kräva en omställning av tunga IT-system.

Läs mer

Svenska företag ser svag efterfrågan på IPv6

En tredjedel av Sveriges internetleverantörer har ännu inte fattat beslut om att införa stöd för adresseringsstandarden IPv6 i sina nät. Svag efterfrågan från kunderna är det viktigaste skälet.

Läs mer


TREND 3: FORTSATT BRIST PÅ HALVLEDARE

Bristen på halvledarkomponenter världen över förvärras. Skånska Alix Labs tillverkar halvledarkomponenter för laptops och surfplattor, som ett svar på krisen.

EU storsatsar på halvledare med en ny lag, the European Chip Act.

Kinesiska Hisense varnar för att bristen på chip kan komma att vara i 2-3 år.

Skånsk teknik ska lösa halvledarkrisen

Lundbaserade Alix Labs utvecklar en ny metod för att tillverka halvledarkomponenter billigare och snabbare. Man hoppas på tillverkning 2024–2025.

Läs mer

The European Chip Act

EU vill fördubbla sin andel av den globala halvledarproduktionen för att minska beroendet av andra länder. Det kräver en fyrdubbling av dagens tillverkning.

Läs mer

Brist på chip driver upp priser i Kina

Kinesiska Hisense varnar för att bristen på chip kan komma att vara i 2-3 år. Bristen stör företagets tillgång till komponenter och har drivit upp priserna.

Läs mer


Tyckte du detta var intressant?

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Industriutvecklare, Kommunikatör

22 Feb 2022 Nyhet