Omvärldsbevakning december

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: Vind- och solkraft får alltmer stöd av vågkraft. Att alstra energi från vågorna direkt ligger lite längre fram i tiden, men redan idag finns mycket potential i att utvinna energi från tidvattnet med stora turbiner vid kustlinjerna.

TREND 2: Verktyg och maskiner kopplas upp mot ett trådlöst 5G-nätverk för att möjliggöra realtidsövervakning var som helst i världen. Tillämpningarna handlar framför allt om att undvika skador på verktyg och produkter, och att förhindra produktionsstopp.

TREND 3: Helhetslösningar för automatiserad logistik inom lager och transport ritar om kartan för aktörer som förlitar sig på stora lager. Arbetet kan utföras säkrare och bekvämare för anställda inom logistikbranschen.

TREND 1: KRAFT FRÅN HAVET

Forskare menar att 11% av hela Storbritanniens energibehov kan tillgodoses av tidvattensturbiner. Färöarna vill göra tidvattenkraft till en av de primära energikällorna. Europeiska företag ligger i framkant när det handlar om att alstra energi från havet, med en fjärdedel av alla patent. Här kan svensk industri söka kunder och samarbeten.

Tidvattenturbiner ska täcka 11 % av elbehovet

Storbrittaniens behov av elektricitet väntas fördubblas till 2050. Miljövänliga lösningar med tidvattenkraft kommer att kräva stora investeringar.

Läs mer

Första tidvattenenergin levererad

Färöarna vill säkerställa att hela energibehovet tillhandahålls av förnybara källor från 2030. Minesto levererade redan 2020 den första tidvattenenergin till Färöarnas elnät.

Läs mer

Europa i frontlinjen för teknikutvecklingen

Portugal, Spanien, Italien och Frankrike är länder som investerar mycket i tekniken kring våg- och tidvattenenergi. En teknik som är mer stabil än sol- och vindkraft.

Läs mer

TREND 2: 5G-VERKTYG REALISERAS INOM INDUSTRIN

Atlas Copco arbetar med 5G-uppkopplade verktyg som en ny kommunikationslösning jämte wifi och Bluetooth. Ökad säkerhet och  effektivitet när Fraunhofer använder sensorteknik med 5G för att förhindra kollisioner i känsligt maskineri. Ericsson har under 2021 rullat ut 5G för ett ryskt innovationscenter i Sankt Petersburg.

5G-uppkopplade verktyg hos Atlas Copco

Ny kommunikationslösning förhindrar stillestånd och strul, loggar och optimerar arbetet och underlättar service och underhåll.

Läs mer

Fraunhofer ökar säkerheten med 5G

Verktyg kan stannas snabbt och säkert, vilket kan förhindra stora skador på till exempel maskinspindlar.

Läs mer

5G-uppdrag för Ericsson i Ryssland

Ericsson blir ledande teknikpartner i Sankt Petersburgs första innovationscenter.

Läs mer

TREND 3: AUTOMATISERAD LOGISTIK RITAR OM LAGERBRANSCHEN

Kanadensiska NLS, som framför allt levererar kläder och skor, förlitar sig på en flotta av 27 robotar för att hantera en marknad med stora fluktuationer. Henkels helautomatiska lagerlokal i Barcelona hanterar över en miljon pallar om året. Volvo i Göteborg arbetar med ett pilotprojekt för att samla in data kring hamnområdet med sikte på autonom logistik i dagligarbetet.

Marknad med stora fluktuationer

Standardiserat flöde med 27 robotar gör det lättare att ta in nya medarbetare. De nyanställda kan interagera med robotarna efter endast kort inskolning.

Läs mer

Toppmodernt automatiserat logistikcenter

Att automatiskt kunna hantera förvaring och paketering i stor skala innebär en tydlig fördel för Henkel.

Läs mer

Pilotprojekt för Volvo i Göteborg

Lösningar på väg för utmanande projekt kring autonom logistik i hamnar.

Läs mer

 

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

 

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Industriutvecklare, Kommunikatör

14 Dec 2021 Nyhet