Omvärldsbevakning juni

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: Toyota justerar ”lean”-strategin, containrar som fastnar ger dominoeffekt och MSB bygger ut lager

TREND 2: Brittiska forskare spanar sanitetsrevolution för luft, Linköpings universitet utvecklar fälla för coronaviruset och teknik från AtmosAir Solutions kan bli ny standard

TREND 3: EU saknar färdplan för elektromobilitet, VW och Eon utvecklar laddstation som laddar sig själv mot elnätet och hundratals nya snabbladdare till 2030

TREND 1: Den stora bristen på allt

Stigande priser och brist på komponenter och material stör industrin världen över. Värdekedjorna påverkas, containers sitter fast i fel ände av världen medan efterfrågan ökar. I bilindustrin har man till exempel kraftig brist på halvledare. Företag måste bli bättre på att hantera oförutsedda prishöjningar och minskad tillgång på kritiska komponenter.

TOYOTA JUSTERAR LEAN-STRATEGIN

Toyota är återigen världsledande när det gäller att hantera fallerande värdekedjor och brist på material. Arbetssättet handlar inte om att helt göra sig av med överskott, utan att göra sig av med överskott där det inte behövs, men ha ett lager av kritiska komponenter.

Läs mer

CONTAINRAR SOM FASTNAR GER DOMINOEFFEKT

BrainedFactory är ett projekt som handlar om att erbjuda helhetslösningar för att tids- och kostnadsuppskatta alla sorters hydrauliska material. Mjukvaran erbjuder optimerad design, kostnadsuppskattning och offerering – som automatiserar mycket av arbetet åt andra företag och strömlinjeformar kundens processer.

Läs mer 

MSB BYGGER UT LAGER

Sverige ska förhindra framtida brister av medicinsk skyddsutrustning. MSB bygger ut ett lager av nödvändig utrustning i händelse av framtida pandemier eller andra medicinska katastrofer – en viktig lärdom från covid-19-krisen som även kan driva innovation och nya behov från tillverkningsindustrin.

Läs mer

TREND 2: EN REVOLUTION INIOM VENTILATION

Luftburna virus men också koldioxidtung luft har satt kvaliteten på vår luft och ventilation i fokus. Tillverkare inom VVS möter nu både stora möjligheter och stora utmaningar att anpassa sig till en framtid där vi kan komma att bli betydligt mer kräsna när det kommer till god, säker inandningsluft. Ingen skulle idag frivilligt dricka orent vatten, men hur är det med luften vi andas?

BRITTISKA FORSKARE SPANAR SANITETSREVOLUTION FÖR LUFT

Att designa byggnader med sanitär ventilation och att förhindra att sjukdomar sprids via luften kan ha lika stor inverkan på framtidens samhälle som dagens avloppssystem för vatten.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET UTVECKLAR FÄLLA FÖR CORONAVIRUSET

Ny teknik med joniserade partiklar kan förbättra ventilation och sterilisering på kritiska platser som till exempel sjukhus, flygplatser och andra ställen där det råder hög risk för smittspridning.

Läs mer

TEKNIK FRÅN ATMOS AIR SOLUTIONS KAN BLI NY STANDARD

Flera amerikanska sjukhus har redan köpt in en ny lösning med joniseringsteknik som minskar 99,9 % av mängden mikrober på några minuter. Tekniken kan bli ny standard som ställer ökade krav på ventilationen.

Läs mer

TREND 3: ELEKTRISK INFRASTRUKTUR EN UTMANING OCH EN MÖJLIGHET

Konsumenter köper inte nya elbilar om det inte finns nog med laddstationer, men incitamenten att bygga laddstationer finns inte där utan kunder. Vi har ett ”hönan eller ägget”-läge. Men nya standarder, system, och strukturer växer fram för att skapa ett elektrifierat vägnätverk som underlättar för morgondagens elbilist. Flexibla laddstationer med ökad laddningshastighet är på gång.

EU SAKNAR FÄRDPLAN FÖR ELEKTROMOBILITET

Det är svårt att få människor att gå över till elbilar utan investeringar up-front menar European Court of Auditors. Det krävs en aktiv strategisk hållning och samarbeten med ett flertal leverantörer för att göra verklighet av ambitionerna.

Läs mer

VW OCH EON UTVECKLAR LADDSTATION SOM LADDAR SIG SJÄLV MOT ELNÄTET

Flexibla laddstationer med utökad laddningshastighet är en nyckel för att göra elektrisk infrastruktur mer tilltalande för konsumenter och tävla med smidigheten i att fylla på bensin.

Läs mer

HUNDRATALS NYA SNABBLADDARE TILL 2030

Circle K och OKQ8 planerar för hundratals nya stationer för snabbladdning. Placeringen av stationerna påverkar både tunga transporter och persontrafik och blir viktig även för tillverkare utanför bilindustrin.

Läs mer

 

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Industriell utvecklare, Kommunikatör

17 Jun 2021 Nyhet