Efter pandemin

Häromveckan hade vi möjlighet att få höra Per Schlingmann prata om pandemin, vad vi tar med oss framåt och vad vi lämnar bakom oss.

Här delar vi med oss av några av de tänkvärda frågor och svar som Per tog upp från sin nysläppta bok ”Corona Express - en liten bok om världen efter pandemin”.

Men hur tänker du? Hör av dig och berätta!

Framgång för ditt företag

Om man vill vara en framgångsrik företagare måste man röra sig framåt. Men på vilka områden? För att fatta kvalitativa beslut ska vi alltid utgå från vart vi är på väg. Allt vi gör handlar om framtiden och vi fattar beslut baserat på vår bild av framtiden. Ju mer vi vågar lyfta blicken från nuet, desto mer träffsäkra kommer vi att bli.

Nya vanor leder till stora förändringar

Nya vanor har etablerats eftersom pandemin har tagit längre tid än vi först trodde och dem kommer vi fortsätta med. Dessa nya vanor kommer leda till stora förändringar för marknader, städer och för våra värderingar.

För att vi var tvungna började vi använda den teknik som fanns – bredband, e-handel, digitala möten och vi märkte att det går att göra så mycket, både sälja och arbeta på ett effektivt sätt.

Det händer i höst

När post-pandemin kommer, troligen i höst, finns tre olika scenarier:

  • Jojo - livet återgår till det gamla
  • Håll avstånd – vi kommer ta bort restriktioner men fortsätta leva som idag.
  • Hybrid – vi tar vara på möjligheter som finns men behåller mycket av idag. Detta är den väg som de flesta planerar för.

Allt som har med funktion att göra t.ex. att uträtta ärenden, kommer att skötas digitalt. Allt som handlar om upplevelser, möten osv kommer att ske fysiskt.

Var optimist inför framtiden

Nu krävs beslut och funderingar, var proaktiv just nu. Låt pandemin lämna vår världsbild och ta lika genomtänkta och stora beslut som när vi gick in i pandemin.

Det finns mycket som pekar på att vi kommer gå in i det glada 20-talet. Den ekonomiska utvecklingen och börsuppgången har börjat och vår livsstil kommer att förändras.

Ställ upp scenarier

De kommande åren kommer samtalen att handla om hur vi ska leva efter pandemin. Var förutseende och scenarioteknik för att bättre kunna förutse vad som ska hända. Ställ upp ett antal scenarier och tänk över vad de skulle innebära för oss.

Att våga göra detta är nyckeln framåt och även att våga ompröva. Det vi vet om framtiden är att de som vågar förändra är de som kommer påverka framtiden.

Nytänkande och kreativitet

Pandemin har, och kommer än mer, att förändra hur vi arbetar, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap. Vi går från att ha haft en platsberoende huvudarbetsplats till flera funktionsberoende:

  • Den fysiska arbetsplatsen (kontor i sig kommer förändras)
  • Vi kommer fortsätta ha hemmet som arbetsplats
  • Kontorskollektiv, så kallade coworking-platser, som tredje rum kommer bli vanligare
  • Olika digital rum för olika sammanhang

Under ett års tid har vi använt teknik som redan fanns. Detta kommer att vara grunden till en utveckling framåt. När världens alla företag ställer sig samma fråga – hur ska vi jobba i framtiden? – kommer det att gå fort framåt. Är vi rustade för att höja vår egen nivå angående nytänkande och kreativitet?

Nu krävs aktiva beslut

Företagskulturer kommer att bygga mycket på relationer och kulturbyggande. Nu krävs aktiva beslut för att tillgodose de behov som dyker upp. Hur tänker våra medarbetare, kunder, partners? Hur kan vi skapa långsiktig lojalitet?

Företagsägare behöver tänka på vad som får medarbetarna att trivas och hur man bäst kan locka talanger. Unga människor längtar till kontoret och äldre älskar flexibiliteten. Lägg mycket tid på att skapa platser.

En dramatisk förändring kommer ske i hur vi ser på arbetsplatsen och detta kommer få konsekvenser för ledarskapet. Om alla sitter hemma måste man förstå det man gör i relation till andra. Ledarskapet måste bli mer kommunikativt och strukturerat. Mer målinriktat och mer empatiskt. Mer distansledarskap där kvinnor känner sig mer säkra.

Medarbetarskap

Nya krav kommer ställas också på medarbetarskapet. När vi gick in i detta kände många en osäkerhet, att vi inte hade någon kontroll. Det uppstår en ny kultur, där medarbetare börjar vänja sig vid nya sätt att jobba och förvänta sig hur en arbetsdag ser ut. Strukturen förändras, kanske kommer alla att sitta hemma på onsdagar – vi har en distans-onsdag.

Cirkulär ekonomi

Klimatfrågorna kommer spela en allt större roll, det handlar mycket om innovation och hur vi ställer om mot hållbarhet. De politiska styrmedlen kommer att bli drivande men vi spelar alla en stor roll. Utmaningar finns men möjligheterna är många.

Kommunikation

Kommunikationslandskapet förändras, vi går ifrån att förmedla ett budskap till att istället berätta en historia och få andra att tala om vår berättelse. Autenticitet blir allt viktigare och vi behöver fundera på att uppdatera våra varumärke.

Konsumtionen förflyttas

Vi förflyttar vår konsumtion och detta förändrar våra platser. Vi förändrar våra städer till donuts – det som varit kärnan drabbas av pandemins restriktioner.

En levande stadskärna är viktig men vi behöver tänka större. Låt inte bara handeln locka utan ta vara på hantverk, kultur och mathantverk. Tolerans och tillåtande kommun och kommuninvånare krävs för att lyckas.

Flexibilitet är centralt – det driver mycket av utvecklingen i arbetsliv och på platser. Men sluta tänk mobilitet, tänk istället på hur vi skapar blandade platser där människor har allt de behöver. En stad är egentligen bara en rad av byar – 15 minuters-staden. Var vi än är i den stadsdel vi bor, ska det ta max 15 minuter att uträtta sina ärenden, detta kommer bli modellen efter pandemin. I Sverige är vi många gånger redan i 15-minutersstaden.

Regionalisering

Idén om det globala företaget med tillverkning i billiga länder och komplexa globala värdekedjor förändras. Fler företag tar i stället hem sin produktion för att försöka korta sina värdekedjor. Ett exempel är Synsam som bygger en fullskalig produktion i Sverige för att flytta produktionen från Kina. Närmast kund blir ofta mest framgångsrik.

Automatisering och digitalisering gör att det krävs färre människor och fler maskiner. Globalisering kommer gå mot regionalisering och affärsresandet kommer att minska. Investeringar söker sig inte till storstadsregioner utan till andra platser till exempel Skellefteå.

Polarisering

De som hade det tuffast innan pandemin kommer att få det ännu tuffare. Efterkrigstidens utveckling har byggt på att medelklassen har varit köpstarka men under flera års tid har man kunnat se hur inkomstfördelningen har förändrats. Vi tenderar gå från en ekonomi som drivs av medelklassens konsumtion till en mer polariserad ekonomi. Håll ögonen på denna utveckling.

Sverige kommer att ha lättare att ställa om men polariseringen kommer att förstärkas. Väldigt mycket går i rätt riktning och skapar möjligheter men hur ska vi förhålla oss till den?

Vad har vi lärt oss?

Vi människor och våra samhällen är mer hållbara och motståndskraftiga än vi trodde. Vi är sociala varelser och också vanemänniskor.

Nu då?

Vad tror du kommer hända med ditt företag i höst och framåt? Kan vi på IUC Väst stötta dig i din utveckling att bli ett uthålligt och hållbart företag?

Kontakta nån av oss – vi är bara ett telefonsamtal bort!

 

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Kommunikation, Industriutvecklare

26 Maj 2021 Pressmeddelande