Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri

Västsvensk industri står inför många olika utmaningar framöver och utveckling sker snabbt i vår omvärld. För att möta utvecklingen har vi tillsammans med andra IUC-bolag i Västsverige tagit initiativ till projektet Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri.

Projektet syftar till att koppla ihop dagens och framtidens behov genom att tolka trender i framtiden rent innehållsmässigt. Genom att utforska de mönster vi ser och jämföra dem med vad personer idag ser för vision för 2030 når vi strategisk insikt.

Tillsammans identifieras insatsområden

Genom insikt förstår vi varför framtiden utvecklas åt det håll som den gör. Dessutom skapas nya insikter hos människor om vilken framtid vi ser och vilka framtida mål vi kan uppnå. På detta sätt bidrar vi på ett bättre sätt genom att tillsammans med samhället/näringslivet styra mot en önskvärd framtid.

Den strategiska insikten kommer att utgöra ett underlag för framtida offentliga satsningar inför nya programperioden. Genom att identifiera gap mellan nuläge och framtida målbild kopplat till utvecklingen av industrins konkurrenskraft, kommer insikten att ligga till grund för att definiera 4-6 konkreta insatsområden.

Visionsdriven utveckling

Målet är att de definierade insatsområdena, som tas fram i samverkan med industrin i Västra Götalandsregionen och Halland, ska bygga industriell konkurrenskraft inför framtiden. Genom industriell och offentlig satsning på definierade insatsområden kommer industrins förutsättningar att tillgodoses på bästa sätt. Definierade insatsområden blir på detta sätt del i en visionsdriven utveckling och utgör grund för att prioritera framtida offentligt finansierade industriella insatser.

Så här går det till

  • Utvalda strategiskt viktiga intressenter i regionen bjuds in att delta.
  • Fem workshops äger rum runt om i Västsverige, ca 15 deltagare per workshop.
  • Varje workshop består av två digitala möten.

Workshops och arbetsmöten kommer att pågå under våren och sommaren 2021 och projektets resultat, de strategiska insikterna, kommer att publiceras under slutet av året.

Mer information

Låter detta intressant? Hör av dig till Thomas Sätmark eller Olle Söderqvist, kontaktuppgifter ser du här bredvid.

Initiativtagare

Initiativtagare till projektet är IUC-bolagen i Västsverige:

  • IUC Väst
  • IUC Sjuhärad
  • IDC West Sweden AB
  • Göteborgs Tekniska College
  • TEK kompetens

Initiativtagarna har genom finansiering av Västra Götalandsregionen och Region Halland fått möjlighet att ta fram en Strategisk insikt 2030 för västsvensk industri.

 

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

Olle Söderqvist

Olle Söderqvist

Industriell utvecklare

Infoblad Strategisk insikt

27 Apr 2021 Nyhet