Fokusgrupp inkluderande arbetsplats - Säkra företagets framtid

Hur kan arbete med jämställdhet, jämlikhet och inkludering göra verksamheten mer lönsam?

Gästföreläsare Hilda Rolfsdotter

Genom sitt arbete med social hållbarhet och organisationsutveckling har Hilda Rolfsdotter, EDCS - Equality Development Center Sweden, djupgående kunskaper inom områden som medarbetarskap, arbetsmiljöfrågor och antidiskrimineringsarbete. Hilda har bland annat arbetat med både Dafgårds AB och Volvo Gjuteri och har sedan länge arbetat med arbetsmiljö och arbetsplatskultur som en del av inkluderingsarbete.

Genom gemensam reflektion och övningar kommer denna Fokusgrupp förhoppningsvis ge er nya insikter och sätt att se på arbete med social hållbarhet. Att analysera normer och reflektera över människors olika perspektiv och utgångspunkter ger en mer inkluderande och attraktiv arbetsplats.

Skapa en hållbar framtid: Så säkrar inkludering och jämställdhet företagets framgång

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld står vi som företag inför utmaningen att inte bara överleva utan även blomstra. Hur kan ditt företag säkerställa en hållbar framtid? Svaret ligger i en inkluderande arbetsplats.

Genom att fokusera på jämställdhet, jämlikhet och inkludering kan din verksamhet inte bara öka sin lönsamhet utan också förhindra framtida problem med kompetensförsörjning och skapa en grund för kontinuerlig utveckling och innovation. Denna Fokusgrupp erbjuder en djupdykning i varför och hur ditt företag kan arbeta med dessa viktiga frågor, utöver lagkraven.

Vi utforskar normernas påverkan på arbetsmiljö och arbetssätt och visar hur analys och reflektion ur olika perspektiv kan leda till en mer inkluderande och produktiv arbetsmiljö. Genom en kombination av forskningsbaserad kunskap, interaktiva övningar och engagerande gruppdiskussioner, ger vi dig verktygen att framtidssäkra din verksamhet.

Agenda

2024-08-23

08:30 - 09:00
Kaffe och fralla

09:00 - 10:30
- Varför ska vi jobba med jämställdhet och jämlikhet, utöver lagkrav?
- Kunskap om normers koppling till arbetsmiljö och arbetssätt.
- Hur arbete med att analysera normer och reflektion över utgångspunkter ur olika perspektiv som kan bidra till en mer inkluderande arbetsplats.

10:30 - 10:45
Kaffe och tilltugg.

10:45 - 11:30
Fortsättning, teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

11:30 - 12:00
Summering

Syfte

Att ge dig som deltagare ökad kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet, jämlikhet och inkludering för att få lönsamhet, förebygga problem med framtida kompetensförsörjning och framför allt för företagets utveckling och innovationsmöjligheter.

 

Målgrupp

Du som jobbar med dessa frågor på din arbetsplats och är intresserad av att fördjupa din kunskap är Välkommen att delta.

 

 

Anmälan

Visst låter det intressant?

Anmäl dig idag och säkerställ din plats och bidra till ett berikande erfarenhetsutbyte.

Sista anmälningsdag 16 augusti!

 

Välkommen!

Medlemsförmån

Fokusgruppen är en kostnadsfri medlemsförmån och vänder sig till IUC Västs medlemmar i Fyrbodal.

Som medlemsföretag har du 2 platser att disponera, vill fler delta från ert företag kontakta Camilla för plats på väntelista. Vi vill att så många företag som möjligt har chans att delta då antal platser är begränsat.

Frågor

Har du några frågor eller funderingar kontakta Camilla!

Camilla Johansson

Camilla Johansson

Industriutvecklare

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Nohabgatan 12B, Trollhättan

Datum: 2024-08-23 09:00 - 12:00