PTC Live - Digitalisering för hälsopromotion i industrin

Innovativa arbetssätt för hållbar hälsa i arbetslivet med stöd av digitala lösningar.

Produktionstekniskt centrum

Välkomna på frukost, nätverkande och inspiration på PTC Live!

Projektet Digitalisering för hälsopromotion i industrin identifierar och utvärderar innovativa arbetssätt för att uppnå hållbar hälsa i arbetslivet med stöd av digitala lösningar.

Ann Svensson från Högskolan Väst berättar om projektet som utvecklar kunskap och kompetens kring mätetal och insatser som är viktiga för en hållbar hälsa. Projektet ska också ta reda på vilka effekter dessa mätetal och insatser kan ha på medarbetarnas hälsa samt på företagens ekonomi och hållbarhet.

Projektet arbetar med frågor som:

 • Vilken typ av hälsoinsatser har utformats och vilka är de huvudsakliga resultaten av sådana insatser?
 • Hur kan digitala lösningar utformas för att uppnå lärande och stöd för ett hållbart liv och arbetsrelaterad hälsa för medarbetare i industriföretag?
 • Vilka effekter kan uppnås med införandet av digitala lösningar i industriföretag?

I projektet erbjuder vi följande åtgärder/insatser som t ex fokusgrupper:

 • Inspirationsföreläsningar för deltagande företag
 • Uppföljning av effekter av åtgärder – före och efter
 • Informellt ledarskap
 • Leda sin egen utveckling
 • Lärande på arbetsplatsen och i vardagen
 • Arbetsglädje
 • Återhämtning i arbetet
 • Hållbart arbetsliv

Program

8.30 Entrén på Produktionstekniskt Centrum

8.30-9.15 Presentation av projektet som följs av gemensam diskussion

9.15 Vi bjuder på kaffe och frukostfralla

Välkommen med din anmälan idag!

Praktiskt

Datum: Tisdag 17 april 2024

Tid: 8.30-09:30

Plats: Produktionstekniskt Centrum - PTC
Byggnad 73, Nohabgatan 18a

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt men anmälan/avanmälan krävs.

Kontaktperson: Tommy Christensen
tommy.christensen@innovatum.se, 070-419 93 72

PTC Live – för nya lösningar och affärsmöjligheter

PTC Live är återkommande inspirationsföreläsningar inom aktuella ämnen som till exempel elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller.

Produktionstekniskt Centrum (PTC) är ett nätverk och en mötesplats där företag och akademi samarbetar med syfte att utveckla teknik och metoder, öka och attrahera kompetens, utveckla produktionstekniska lösningar och skapa nya affärsmöjligheter.

En viktig del av nätverket är att få möjlighet att träffa varandra för att utbyta erfarenheter och hitta möjligheter till samarbete. 

- Den främsta behållningen av PTC är just nätverkandet och att hitta nya samarbetsparter och vi är öppna för förslag på ämnen att ta upp i det här forumet, säger Tommy Christensen, innovationsledare Hållbar industri och verksamhetsledare för PTC.

  

Kategori: Tips

Plats: Entrén på Produktionstekniskt Centrum - PTC, Byggnad 73, Nohabgatan 18a, Trollhättan

Datum: 2024-06-04 08:30 - 09:30