Fokusgrupp

Lean - en kultur där vi blir lite bättre varje dag!

Möte

Hur man skapar en förbättringskultur

Du som deltagare kommer att få en förståelse hur man skapar en förbättringskultur genom att koppla samman mål, värderingar, Lean-principer, metoder och ledarskap för att uppnå önskade resultat. Föreläsningen varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Ola Johansson

Gästföreläsare - Ola Johansson, Part Development

Ola arbetar med att coacha, utbilda och leda organisationer i deras strävan mot Lean. Utifrån en gedigen erfarenhet från olika verksamheter har Ola god kunskap om vad som krävs för att skapa varaktig förbättring i en verksamhet.

Under åren som konsult har Ola varit medförfattare till flera böcker bland annat ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!”. Utvecklat och genomfört en lång rad utbildningar samt coachat ett antal större förbättringsprojekt med mycket goda resultat.

Ola har en gedigen teoretisk och praktisk Lean-bakgrund med fokus på de principer som brukar sammanfattas Lean Production. Under sin karriär har Ola bl.a. arbetat med World Class Manufacturing på Ericsson, fördjupat sina kunskaper inom Lean på forskningsinstitutet Swerea IVF samt arbetat med att tillämpa Lean i hela värdekedjan inom en koncern med verksamhet i Sverige och Europa.

År 2005 var Ola med och startade upp Part Development som idag stödjer en mängd olika typer av verksamheter i deras strävan att tillämpa Lean som förhållningssätt.

Agenda

2024-05-31

08:30 - 09:00
Kaffe och macka

09:00 - 10:30
Föreläsningen varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar

10:30 - 10:45
Kaffe

10:45 - 11:30
Fortsättning, teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar

11:30 - 12:00
Summering

Målgrupp

Lean vänder sig till sig mot en bred målgrupp inom den tillverkande industrin t.ex:

  • Ledning och beslutsfattare
  • Produktionsteam och operatör
  • Underhåll och kvalitetskontroll
  • HR

Våra Fokusgrupper är till för våra medlemmar och det är kostnadsfritt att delta. 

Anmälan

Visst låter det intressant?

Anmäl dig idag och säkerställ din plats och bidra till ett berikande erfarenhetsutbyte.

Välkommen!

Syfte & Mål 

Syftet med fokusgruppen är att utforska metoder för att etablera en kultur av förbättring inom en organisation eller ett team.

Målet är att utrusta dig som deltagare med de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett framgångsrikt sätt integrera mål, värderingar, principer från lean, olika metoder och effektivt ledarskap.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kontakta Camilla eller Lena!

Camilla Johansson

Camilla Johansson

Industriutvecklare

Lena André Olsson

Lena André Olsson

Industriutvecklare

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Plats: Fasetten, Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan

Datum: 2024-05-31 08:30 - 12:00