SPS2024 - Sverigeledande forskningskonferens i produktion

Hållbar produktion genom avancerad tillverkning, intelligenta automationssystem och arbetsintegrerat lärande.

I april är det dags att diskutera framtidens industri när Högskolan Västs campus i Trollhättan fylls av representanter från industrin och forskare inom produktion. Vid Swedish Production Symposium 2024 finns flera namnkunniga talare på talarlistan.

Joel Andersson, professor i materialvetenskap vid Högskolan Väst och konferensordförande för Swedish Production Symposium 2024, SPS2024
Det känns jättekul att Högskolan Väst står som värd för konferensen. Forskning inom produktionsteknik är ett av högskolans spetsområden och vi ligger i framkant inom flera områden.

- Joel Andersson, professor i materialvetenskap vid Högskolan Väst och konferensordförande för Swedish Production Symposium 2024, SPS2024

Omställningen pågår

Det pågår en omställning inom industrin bland annat kopplat till digitalisering, automatisering och AI. Samtidigt ska omställningen ske med hållbarhet för ögonen. Det finns många områden att diskutera och utbyta kunskap kring.

Högskolans profil speglar årets tema

Konferensens tema är avancerad tillverkning, intelligenta automationssystem och arbetsintegrerat lärande - ett tema som speglar högskolans profil.

På Högskolan Väst kombineras forskning inom produktionsteknik med forskning inom lärande, vilket är unikt. Högskolan ser en ökad efterfrågan och ett behov av att när ny teknik ska införas även matcha detta med kompetensutvecklingsinsatser och design för lärande.

Konferensen skapar tillfälle för forskare att tillsammans med representanter från industrin diskutera frågorna på ett nationellt plan.

Elfte gången konferensen arrangeras

Det är den elfte gången konferensen arrangeras. Swedish Production Academy och Product Development Academy håller konferensen vartannat år, och i år är det Högskolan Västs tur att vara värd för evenemanget.

Konferensen kommer att äga rum på campus i Trollhättan. Deltagarna kommer också att få möjlighet att besöka Produktionstekniskt centrum på Innovatum för att ta del av dess verksamhet.

Konferensen genomförs på engelska.

Mer information

Besök konferensens hemsida eller kontakta 

Joel Andersson, konferensordförande

E-post: joel.andersson@hv.se
Telefon: 0739-01 33 19

Kategori: Tips

Plats: Campus, Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, Trollhättan

Datum: 2024-04-23 12:00 - 2024-04-25 23:00