Hur man gör en föränderlig värld till en konkurrensfördel

Fokusgrupp - hur bygger man en robust organisation för framtiden med Ted Falkman

Förändringstakten i världen går bara snabbare och snabbare!

Det är inte längre bara de interna kraven som styr vår vardag utan också i mycket större utsträckning omvärlden i form av krig, pandemier, torka, stopp i logistikflöden, inflation och mycket mer.

Utöver lönsamhet så ökas kraven på organisationens hållbarhet, medarbetare som kräver ett syfte, nya affärsmodeller mm.

Allt detta har skapat en helt annan verklighet för oss ledare, helt andra och fler krav som gör vår vardag till något annat än vad vi är vana vid. Vi behöver hitta sätt att göra annorlunda, att bygga medarbetare och organisation som är mer robusta och kan hantera de stora och snabba svängningarna som en del av vardagen.

Dela utmaningar, framgångar och inspireras tillsammans att göra nytt och annorlunda för att skapa konkurrensfördelar i de snabba förändringar som sker. Detta ämne kommer vi tillsammans umgås runt under en förmiddag med Ted Falkman. 

Ted Falkman
Ted Falkman

Gästföreläsare

Ted Falkman, uppskattad för sitt ledarskap vid Göteborgs Kex i Kungälv, delar generöst med sig av sina erfarenheter till denna Fokusgrupp. Efter att ha talat på IUC Västdagen 2023, har vi fått önskemål att Ted ska komma tillbaka till oss.

Med sin erfarenhet kommer Ted att inspirera för att utforska och bemöta de utmaningar som följer med dagens snabba förändringstakt. 

Genom att dela med sig av konkreta exempel från sin tid vid Göteborgs Kex, erbjuder Ted insikter som inte bara lyfter fram teoretiska koncept utan även praktiska verktyg för att navigera framgångsrikt i ett ständigt föränderligt affärslandskap.

Agenda

08:30 - 09:00 Kaffe och macka

09:00 - 10:30

  • Kultur och ledarskap
  • Organisation och struktur
  • Medarbetare

10:30 - 10:45 Kaffe

10:45 - 11:30 Workshop

  • Workshop i smågrupper runt exempel
  • Gemensamma lärdomar
  • Egna lärdomar att göra nytt på måndag

11:30 - 12:00 Summering 

Anmälan

Visst låter det intressant?

Säkerställ din plats och bidra till ett berikande erfarenhetsutbyte.

Anmäl dig idag!

Frågor

Har du några frågor eller funderingar kontakta Camilla eller Daniel.

Målgrupp

Våra Fokusgrupper är till för våra medlemmar är och det är gratis att delta!

Du som idag som har en ledande befattning som t.ex. produktionschef, produktionsledare, produktionsplanerare, teamledare eller kvalitetssamordnare.

Syfte & Mål 

Fokusgruppen syftar till att förse dig som deltagare med insikter och verktyg för att effektivt kunna hantera snabba arbetslivsförändringar.

För att förbättra både din och din organisations förmåga att anpassa sig och blomstra i en föränderlig värld, har vi som mål att du kan tillämpa konkreta strategier.

Camilla Johansson

Camilla Johansson

Industriutvecklare

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Deltagarbaserat - Trollhättan - plats för Fokusgruppen anges i välkomstmejl 19 april

Datum: 2024-04-26 12:00 - 12:00