Grundläggande cybersäkerhet

Utbildning i cybersäkerhet för dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag med tillväxtambitioner.

Kursen, som ger 3 högskolepoäng, anordnas i samverkan med Linköpings universitet och består av självstudier i kombination med 4 fysiska workshoppar med digital uppkoppling mot Linköping där ansvarig lärare håller i utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri.

Målgrupp

Kursen riktar sig till små och medelstora företag med tillväxtambitioner och en verksamhet där digitala teknologier är en bärande del i affärsmodellen.

De anställda som går utbildningen ska ha ett intresse och behov av att utveckla sin kunskap kring cybersäkerhet. 

Syftet är ge deltagarna en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, att avmystifiera en del begrepp, och att bidra till att utveckla förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. 

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 4 mars 2024

Följande workshoppar kommer äga rum på Lindholmen Science Park:

Workshop 1: 9/4, kl. 9-12

Workshop 2: 23/4, kl. 9-12

Workshop 3: 14/5, kl. 9-12

Workshop 4: 28/5, kl. 9-12

10 juni: inlämningsuppgift klar

 

 

Kategori: Tips

Plats: På distans med workshop-tillfällen på Lindhomen Science Park, Göteborg

Datum: 2024-04-09 09:00 - 12:00