Fredagsfrukost med tema Cirkularitet

Cirkulära affärsmodeller kan vara nyckeln till fler kunder, minskade kostnader samt ökad lojalitet och engagemang för företag.

Almi Väst vill tillsammans med IKEA, Nolato Cerbo, Trollhättans Stad och vi på IUC Väst sätta ljuset på hållbarhet. Vi vill öka förståelse för cirkularitet och hur justeringar i affärsmodellen kan skapa Win istället för Svinn.

Inspiratörer från företag och kommun

IKEA:s resa till ett cirkulärt företag med Malin Hansson och Sofia Eng.

Vikten av att hållbarhet sätter sig i ryggraden i företaget och att arbeta hållbart i en bransch som inte anses hållbar med Cecilia Hellner från Nolato Cerbo.

Hur staden  bygger Vårvik, en helt ny stadsdel, cirkulärt och hållbart, hur staden och de kommunala bolagen riggar för återbruk och cirkularitet i upprustningen av sina lägenheter och lokaler och hur satsningen på återbruk av kontorsmöbler blev en succé. Med Elin Larsson, Sophia Kaså och Rauno Kuronen från Trollhättans Stad.

Almis fredagsfrukost med tema cirkularitet

Cirkularitet

IUC Väst jobbar för att stötta den tillverkande industrin i Fyrbodal att med cirkulära metoder hitta nya affärsmöjligheter.

Här läser du mer!

Mer info

Vid det här tillfället kommer Fredrik Johansson att vara med - passa på att prata med honom då.

Eller hör av dig till honom på mejl eller telefon om du har frågor om hållbarhet och cirkularitet. Hans kontaktuppgifter ser du här bredvid.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson

Industriutvecklare

Kategori: Tips

Plats: Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 21, Trollhättan

Datum: 2024-04-26 08:00 - 10:00