Additive Intelligence 4.0 - konferens

Varmt välkommen till Additive Intelligence 4.0 som, tillsammans med Underhållsmässan, intar Svenska Mässan i Göteborg.

Additiv tillverkning, en resurssnål produktionsmetod, spelar en central roll i att främja hållbarhet och cirkulära materialflöden inom den framtida industrin. Genom att möjliggöra tillverkning av komponenter med unika egenskaper och funktioner har tekniken öppnat upp nya möjligheter som tidigare var otänkbara.

Den 12-13 mars arrangeras konferensen Additive Intelligence 4.0, en dynamisk händelse med engagerande talare och utställare. Förutom den centrala konferensscenen inkluderar årets evenemang en Tech-talk scen, där flera presentationer kommer att fokusera på design för additiv tillverkning och dess optimering.

Under konferensen kommer en demonstration av storskalig robotbaserad 3D-utskrift att äga rum, där samarbetspartners tillsammans med RISE kommer att bygga upp en cell för att live 3D-printa storskaliga komponenter.

Fokus på synergier mellan additiv tillverkning och underhåll

Särskilt spännande är att konferensen kommer att äga rum vid Svenska Mässan och samtidigt koordineras med Underhållsmässan, Europas främsta underhållsmässa. Fokus kommer att ligga på synergier mellan additiv tillverkning och underhåll, vilket ytterligare stärker betydelsen av denna banbrytande teknologi för att forma en hållbar och effektiv industri.

Praktiskt

Datum: 12-13 mars

Tid: 9:00-17:00

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Pris: 2.000 kr
Priset inkluderar två dagars konferens, luncher, fika och konferensmiddag, samt entré till Underhållsmässan (4 dagar).

Mer information

Vill du veta mer om vad hur vi kan stötta ditt arbete med additiv tillverkning? Kontakta då Håkan Hellström - se kontaktuppgifter här bredvid.

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare

Arrangörer

Additive Intelligence 4.0 arrangeras av Application Center for Additive Manufacturing vid RISE Research Institutes of Sweden, i samarbete med Svenska Mässan, SVEAT, Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals, AM4Life Competence Centre och CAM2 | Centrum för Additiv Tillverkning - Metall, med stöd från Produktion2030, Västra Götaland, Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Vinnova.

Kategori: Tips

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Datum: 2024-03-12 09:00 - 2024-03-13 17:00