Produktionsplanering – Det börjar i värdeflödet del 2

Fokusgrupp, hur och vad bör du göra för att implementera de förbättringar som har identifierats som nödvändiga efter en värdeflödeskartläggning eller processkartläggning?

Hur implementerar man de förbättringar som identifierats

Hur och vad bör man göra för att implementera de förbättringar som har identifierats som nödvändiga efter en värdeflödeskartläggning eller processkartläggning?

Att identifiera områden för förbättring genom värdeflödeskartläggning och processkartläggning är bara början på en resa mot ökad effektivitet och produktivitet. Den verkliga utmaningen, och möjligheten, ligger i att omsätta dessa insikter i praktisk handling. I denna fas står vi inför frågorna: Hur och vad ska vi göra för att genomföra de nödvändiga förändringarna som vi har identifierat?

Visst låter det intressant? Vi delar erfarenheter och ger varandra tips under en förmiddag i januari.

Denna Fokusgrupp är en fortsättning av Produktionsplanering - Det börjar i värdeflödet del 1. Du kan vara med på denna Fokusgrupp även om du inte varit med på del 1 där fokus låg på nuläge och att göra en värdeanalys.

Gästföreläsare

Michael Bergström är utbildare på Göteborgs Tekniska College, GTC, med både industriell och pedagogisk erfarenhet.

Michael har genom åren specialiserat sig inom produktionsteknik, Lean Production och har ett stort intresse att kompetensutveckla och undervisa i olika tidsmätningssystem, värdeflödesanalyser och beräkning av genomloppstider i produktionsprocesser.

Michael Bergström utbildare på GTC
Michael Bergström, utbildare på GTC

Syfte

Ökad förståelse för vad som påverkar produktionsplaneringens komplexitet.

Ge verktyg för att hitta vägar att göra sin egen verksamhets produktionsplanering mer effektiv.

Mål

Ökad förståelse och kunskap om produktionsplanering.

Hur och vad man behöver göra för att genomföra de förbättringar som har identifierats som nödvändiga efter värdeflödeskartläggning eller processkartläggning.

 

Agenda

8:30-09:00 Kaffe och macka

09.00 – 10.30 

Mäta är att veta

 • Mäta genomloppstiden för våra produkter
 • Var och hur vi ska mäta vår effektivitet och processtillgänglighet
 • Olika mätmetoder

Systematisk förbättringsarbete utifrån ett Lean perspektiv

 • Planera för genomförande av förbättringar
 • Identifiera slöserier och hur kan man eliminera dessa slöserier
 • Få med alla på ”tåget”

10.30 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.45 Workshop

 • Vi delar erfarenheter och ger varandra tips för fortsatt utveckling av egen verksamhet

11.45 – 12.00 Summering

Målgrupp 

Alla medlemmar är välkomna och det är gratis att delta!

 • Produktionschef
 • Produktionsledare
 • Produktionsplanerare
 • Teamledare
 • Kvalitetssamordnare

Praktiskt 

Dag: Onsdagen 28 februari  - 2024

Tid: 09.00-12.00

Plats: Fasetten, Kardanvägen 37, Trollhättan

Övrigt: Från 8.30 serveras kaffe/te och smörgås

 

 

Frågor
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Fasetten, Kardanvägen 37, Trollhättan

Datum: 2024-02-28 09:00 - 12:00