Produktionsplanering i Monitor

Fokusgrupp - Välkommen på nästa träff för användare av systemet Monitor. Efter att ha titta närmare på beredning senaste träffen har det nu blivit dags att ta tag i produktions-planeringen.

Monitor ERP-system

En mycket viktig del i ett producerade bolag är just produktionsplaneringen. Har man gjort sitt grundarbete i beredningen är möjligheten att lyckas med en effektiv produktionsplanering i Monitor stor. Här finns förutom stora effektivitetsvinster också möjlighet till mer avancerade och systematisk uppföljning av din produktion. Hur gick det senast vi producerade den här artikeln eller ordern? Vilka förbättringsmöjligheter finns det osv.

På denna träff kommer vi helt fokusera på produktionsplanering och till vår hjälp har vi Pia Gråsjö som är konsult på Monitor.

Gästföreläsare

Pia Gråsjö har jobbat med och i Monitor sen 2015 då hon ansvarade för implementationen av Monitor version G4 på sin dåvarande arbetsplats. Hon var då ansvarig för produktion och inköp.

Pia jobbar nu som konsult på Monitor, antingen med implementation för nya kunder, uppgradering till G5 för befintliga kunder eller verksamhetsutveckling i Monitor.

Som MPS-konsult arbetar hon med allt från inköp och lager till försäljning och produktion i Monitor.

Pia Gråsjö, Monitor
Pia Gråsjö, Monitor

När du går hem

kommer du att ha med en förstärkt kunskap om: 

 • Orderhantering
 • Planering i Monitor
 • Artiklar
 • Kapacitet
 • Omplanering
 • Uppföljning

Anmälan

Visst låter det intressant? Anmäl dig idag för att få ökad kunskap!

Agenda

9.00 – 9.15 Introduktion och laget runt

9.15 - 10.15 Produktionsplanering i Monitor del 1, Pia Gråsjö Monitor

10.15 - 10.30 Paus

10.30 - 11.15 Produktionsplanering i Monitor del 2, Pia Gråsjö Monitor

11.15 - 11.45 Gruppdiskussion alt. frågestund

11.45 - 12.00 Summerande diskussion, utvärdering och avslut

Praktiskt

Dag: Torsdag 28 september

Tid: Kl 09.00-12.00

Plats: Two Old Chefs (Riverside), Museigatan 2, Uddevalla

Övrigt: Från 8.30 serveras kaffe/te och smörgås

Målgrupp

Användare av Monitor G5.

Alla medlemmar är välkomna och det är helt gratis att delta.

Har du frågor?

Kontakta då Olle eller Linda!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

  

Kategori: Fokusgrupp

Datum: 2023-09-28 09:00 - 12:00