Grunderna i Affärsekonomi för ”icke-ekonomer”

Affärsekonomi är enkelt, kul och användbart när vi kan sätta den i ett sammanhang vi känner igen oss i.

Pengar

Ekonomi blir så mycket roligare när vi kan sätta den i ett sammanhang vi känner igen oss i. Att ekonomi är enkelt och kul är ett tema för den här utbildningsdagen.

Med utbildningen vill vi tydliggöra hur företagets verksamhet hänger ihop med resultaträkningen, balansräkningen och de nyckeltal som företag ofta använder sig av. Frågor kring prissättning kommer också tas upp.

Vi vill med dagen förmedla en ökad kunskap kring affärsekonomi till samtliga i företaget som inte jobbar med ekonomi, men som kan påverka företagets ekonomi. D.v.s. i stort sett alla.

Till vår hjälp att öka den ekonomiska kunskapen och ge en inblick i de möjligheter som finns för att påverka företagets resultat och olika nyckeltal har vi Johan Skattner.

Vår gästföreläsare

Johan har en gedigen bakgrund som utbildare. Sedan flera år har han ett samarbete med IHM Business School i Göteborg där han är en uppskattad lärare och handledare.

Att utbilda icke-ekonomer i ekonomi är något som ligger Johan varmt om hjärtat. Pedagogiken är att förenkla, involvera och engagera. Affärsekonomi är enkelt, kul och användbart!

Johan jobbar som managementkonsult inom utbildning och rådgivning med fokus på B2B. Han har styrelseuppdrag både i Sverige och internationellt.

Johan Skattner
Johan Skattner

Innehåll

 • Företagets Ekonomi – några begrepp
 • Resultaträkningen
 • Balansräkningen
 • Viktiga nyckeltal
 • Täckningsbidrag, Täckningsgrad, Påslag, Marginal
 • Prissättning och effekten av prisjusteringar
 • Vad kan vi påverka? Aktiviteter för att påverka företagets ekonomi

Målgrupp

Utbildningen passar dig som har arbetsuppgifter som i första hand inte handlar om ekonomi men finns i en funktion där du får höra om olika ekonomiska begrepp, som du väl känner igen, men inte helt kan sätta i sitt rätta sammanhang.

Alla företags resultat redovisas på liknande sätt och ofta är det väldigt många på företaget som påverkar hur det ser ut. Många är också på något sätt involverade i prissättningen därför vi tar upp några viktiga frågeställningar kring prissättning.

I stort sett alla på ett företag kan påverka siffrorna som sätts samman av en ekonomifunktion eller ekonomiavdelning. Utbildningen är till för alla er som vill påverka och förstå mer kring ekonomin.

Praktiskt

Tid: Onsdag 31 maj kl 8:30-16:00

Plats: Kardanvägen 37, Trollhättan

Övrigt: Fika och lunch ingår

Kostnad

Medlemspris: 3 000 kr 

Ej medlem i IUC Väst: 5 000 kr

Kurspriset avser kurs och kursdokumentation, moms tillkommer.

Frågor?

Kontakta då Thomas eller Linda!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kategori: Utbildning

Plats: Kardanvägen 37, Trollhättan

Datum: 2023-05-31 08:30 - 16:00