Fokusgrupp Hållbart företagande – hur berör det mig och min verksamhet?

Höj din kunskapsnivå inom området hållbarhet genom ökad medvetenhet och kunskap och hör hur hållbarhetsaspekterna kan integreras inom strategisk styrning och ledning.

Hållbarhet i våra händer

Öka din kunskap

Med denna fokusgrupp vill vi höja din kunskapsnivå inom området hållbarhet genom ökad medvetenhet och kunskap om framförallt social och miljömässig hållbarhet. Vi vill också visa hur hållbarhetsaspekterna kan integreras inom strategisk styrning och ledning.

Vi går igenom grunderna gällande hållbarhet och hållbar utveckling och hur det berör företagande. Vad du behöver ha för kunskap gällande befintlig och kommande lagstiftning, arbetsmetodik och begrepp liksom hur man kan integrera en effektiv hållbarhetsstyrning i verksamheten. Vi går också genom exempel på verktyg och metoder.

När du går hem

kommer du att ha med en förstärkt kunskap om:

  • Vad hållbarhet är och varför det har för betydelse för den egna verksamheten
  • Hur man kan använda hållbarhetsaspekter till att planera och strukturera sin verksamhet på ett hållbart sätt
  • Vilka styrmedel och bindande krav som påverkar mig och min affärsverksamhet nu och i framtiden

Gästföreläsare

Maria är miljövetaren som sedan 2019 driver egen verksamhet som strategisk hållbarhetskonsult. Dessförinnan har hon arbetat i drygt 20 år med miljörätt, miljöledning, kvalitet och ledarskap inom både privat och statlig verksamhet.

Som konsult de senaste åren har hon haft uppdrag som Hållbarhets- och kvalitetschef på RISE, Hållbarhetschef på SAS, drivit miljötillståndsprocesser, utvecklat en hållbarhetsplattform för Uddevalla Energi och utbildat styrelser i hållbarhet för Västsvenska handelskammaren.  

Maria Gelin, LORE AB

Agenda

09.00 – 09.30 Välkomna - presentationsrunda och syfte med dagen

09.30 – 10.00 Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

10.00 – 10.15 Kaffe

10.15 – 10.45 Styrmedel och hjälpmedel

10.45 – 11.00 Workshop

11.00 – 11.45 Hållbarhetskrav idag och imorgon och dess påverkan på företagande

11.45 – 12.00 Sammanfattning och avrundning

Målgrupp

Ägare, vd, verksamhetsutvecklare, miljö- och hållbarhetsansvariga i små och medelstora företag.

Anmälan

Visst låter det intressant? Anmäl dig idag för att få ökad kunskap om varför detta är en så viktig del i företagandet!

Praktiskt

Dag: Torsdag 13 april

Tid: Kl 09:00-12:00

Plats: Fokusgruppen genomförs i våra lokaler på Nohabgatan 12B, Innovatum District, Trollhättan

Parkering: Det kan vara svårt att hitta parkering nära så kom i god tid. Parkeringskarta hittar du här!

Har du frågor?

Kontakta då Daniel eller Åsa!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

  

Kategori: Fokusgrupp

Plats: IUC Västs kontor på Nohabgatan 12 B, byggnad 31, Innovatum District, Trollhättan

Datum: 2023-04-13 09:00 - 12:00