Teknikworkshop - Cirkulär ekonomi

Vill du lära dig mer om vad hållbarhet och cirkulär ekonomi innebär och hur ditt företag kan starta resan mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter och därmed bidra till en mer miljömässigt hållbar produktion?

Välkommen på Teknikworkshop!

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

Innehåll

Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitets-mål för ditt företag.

Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi.

Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Denna Teknikworkshop utgår från projektet SCARCE II.

I projektet samverkar RISE IVF, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Parker Hannifin AB, Bror Tonsjö AB, Qbim, Siemens, AFRY, EQpack, Virtual Manufacturing.

Se inbjudan i pdf-format här!

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmodeller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen.

Det här är en Teknikworkshop

Våra Teknikworkshoppar erbjuder ny kunskap och teknik från forskning till företag.

I Teknikworkshopparna får du ta del av nya resultat från forskningsprojekt, paketerat på ett sätt som passar framför allt små och medelstora företag.

Alla Teknikworkshoppar leds av forskaren vilket ger möjlighet till fördjupning. Workshopformatet gör det också möjligt att diskutera utmaningar, tillämpningar mm. med både forskaren och andra företag som deltar.

Praktisk information

När:
Torsdag den 2 februari kl. 09–12

Var:
Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen

Kostnad:
Teknikworkshoppen är kostnadsfri

Workshopledare:
Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson, projektledare inom cirkulär ekonomi och materialeffektivitet på RISE.

Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag.

Sista anmälningsdag är tisdag 31 januari.

Frågor:
Ställ dina frågor till:

Kristina Nyström

Kristina Nyström

Industriutvecklare

Kategori: Teknikworkshop

Plats: På distans via Zoom

Datum: 2023-02-02 09:00 - 12:00