Teknikworkshop - Informations- och kunskapsdelning

Hanterar ni mycket information, både digitalt och på papper? Sitter era medarbetare på viktig kunskap och erfarenheter som inte sprids i organisationen?

Informations- och kunskapsdelning

På denna teknikworkshop kartlägger vi på ett strukturerat sätt hur data, information och kunskap delas och sprids inom företaget.

Behov av effektiva metoder

För alla typer av industriellt arbete behövs effektiva metoder för att dela information och kunskap för att kunna planera, följa, och styra arbetet. Detta kan ske på många sätt, t.ex. genom möten, pulstavlor, eller arbetsinstruktioner.

Den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på detta, då produkter och system blir alltmer komplicerade.

Vad är en teknikworkshop?

Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts under en dag.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa att Sverige fortsätter vara ett konkurrenskraftigt produktionsland.

Kategori: Tips

Plats: Digitalt, Zoom-länk skickas innan teknikworkshoppen

Datum: 2022-05-17 09:00 - 12:00