Fokusgrupp Kvalitet - Teknisk renhet

Många företag inom tillverkningsindustrin upplever det allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska system och tillverkningsprocesser.

Behovet att säkra en produkts renhet beror ofta på kundkrav enligt renhetsstandard för att uppfylla funktionalitet. Att säkra teknisk renhet kan också vara bra för att säkra processutfall, av ekonomiska skäl eller arbetsmiljö.

Vad du kan förvänta dig 

Under fokusgruppen kommer Andreas Thon från Nyli Metrology berätta vad teknisk renhet är och varför det är gynnsamt för företaget att implementera åtgärder för renhet. Du kommer att få med dig verktyg och tips på enkla åtgärder samt förslag på mer avancerade insatser. Volvo CE kommer berätta om sina erfarenheter kring teknisk renhet och  du kommer få möjlighet att diskutera frågan tillsammans med de andra deltagarna.

Denna fokusgrupp riktar sig speciellt till: VD, tekniskt ansvarig, produktionschef och inköpsansvarig

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Online

Datum: 2022-05-03 13:00 - 15:00