Kickstart Hållbarhet

För en framtidssäkrad industri.

KICKSTART HÅLLBARHET har fokus på hållbarhet riktad till industrin och erbjuder en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet.

Deltagande kommer att ge:

  • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet och klimatanpassning.
  • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
  • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
  • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp hållbarhetsprojekt i den egna verksamheten.

Upplägg

Vi träffas digitalt i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag. Förberedelser och uppgifter innan träffarna ger stöd i utvecklingen. 

Träff 1 och 3 består av föreläsningar, workshops och diskussioner i grupp.

Träff 2 består av enskilda, coachande samtal med respektive företag.

Hållbarhetsexperter, erfarna affärsutvecklare och processledare kommer att ge er kunskap och vägledning. Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.

Läs artikeln om vårens pilotomgång

Kategori: Övrigt

Datum: 2022-01-26 08:00 - 12:00