Utbildning i omställning för medarbetare, oktober

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra. Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Datum:

  • Tisdag/onsdag 19-20 oktober 
  • Tisdag/onsdag 16-17 november
  • Tisdag/onsdag 14-15 december 

Tid: 8:30-16 båda dagarna 

Plats: Online.
Målgrupp: Medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet. Gärna minst 2 deltagare per företag. Max 20 per tillfälle.
Arrangör: IUC Sverige 

Mer info och anmälan 

Kategori: Övrigt

Datum: 2021-10-19 08:30 - 16:00