Robotlyftet

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Projektet är avslutat

Robotlyftet avslutades under 2021 och vi tar med oss många lärdomar.

Vi ser att automation är ett viktigt ämne som många företag behöver stöttning med. Vi hoppas kunna erbjuda någon form av fortsättning under 2022 - kontakta gärna Olle Söderqvist eller Daniel Walter om du har frågor eller funderingar!

Under perioden 2019 - 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet - ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag;

  • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s.k. förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
  • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
  • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
  • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Vi måste bli bra beställare

Röst från ett företag som fått stöd i en inledande pilotstudie, upplagd enligt Robotlyftet:

”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.”

Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

IUC Väst

Ta kontakt med Daniel Walter eller Olle Söderqvist, se kontaktuppgifter här bredvid, för att höra mer om hur vi arbetar med Robotlyftet.

IUC Sverige

IUC, med 16 IUC-bolag fördelade över landet, har i samverkan med RISE, Robotdalen och Automation Region gjort omfattande och lyckade insatser i de pilotstudier som genomförts under 2018. Ett uttalat mål är att nå ännu fler industriella SMF, med spridning från norr till söder. IUC jobbar företagsnära, och har genom IUC-bolagen ett unikt kontaktnät bland Sveriges industriföretag.

Läs mer på sidorna Robotisering nästa stora satsning inom Smart industri och Robotlyft stöd för företagen.

Robotlyftet

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige.

IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.