Kompetens+

Här finns kompetensen som kan utveckla din verksamhet.

Att hitta rätt kompetenser för att utveckla och driva den egna verksamheten brukar inte vara lätt, särskilt om man är ett litet, innovativt företag. Men just nu, på grund av corona-krisen, finns det osedvanligt många kunniga och erfarna människor som står till arbetsmarknadens förfogande.

Ett gyllene tillfälle

Kompetens+ uppdrag är att främja näringslivet i regionen. Därför erbjuder vi oss att med hjälp av Trygghetsrådet (TRR) matcha din verksamhets behov med dessa människors kunskap, erfarenhet och intresse. Kompetenspersonerna, som ställer upp frivilligt under två-fyra månader, förväntar sig ett ömsesidigt utbyte till gagn för båda parter.

Vi tror att detta kommer att bidra till att fler jobb skapas och att innovationskraften fortsätter att vara hög. Genom samverkan kommer vi snabbare ur den kris som corona-pandemin orsakat.

Vi uppmuntrar till kompetensrotation eftersom människor från andra branscher tillför nya kunskaper och perspektiv, vilket gynnar alla inblandade parter.

Fakta om Kompetens+

  • Det kostar inget för de företag som väljer att ta emot en kompetensperson, utöver den tid som det innebär.
  • Relationen är frivillig och ska vara till gagn för båda parter. Kompetenspersonen är vare sig anställd, konsult eller praktikant.
  • Trygghetsrådet TRR står för olycksfalls- och ansvarsförsäkring.
  • Kompetensperson ska ses som ett bollplank eller en mentor. Behöver företaget en resurs för att utföra ett visst arbete får de gärna anställa kompetenspersonen.
  • Förväntningen på det företag som tar emot en kompetensperson är att det finns en kontaktperson som sätter ramarna för samarbetets bedrivande.
  • Det förväntas även att företaget är öppet när det gäller de utmaningar man står inför och att kompetenspersonen är nyfiken, ställer frågor samt kommer med synpunkter och förslag.
  • Kompetenspersonen får inte gå på a-kassa för att vara en kompetensresurs. Detta görs under tiden man har en förlängd uppsägningstid.
  • Kompetenspersonen får betalt för sin tid från annan part, men behöver säkerställa med sin tidigare arbetsgivare att det är OK vara kompetensperson.
  • Kompetens+ ska ses som ett erbjudande att under en begränsad tid lära känna varandra. Det är tänkt att utmynna i att företaget utvecklas genom effektivare processer och/eller bättre val av strategi eller taktik och att kompetenspersonen startar eget och inleder samarbete med företag, blir anställd eller går vidare i sin yrkesbana med nya erfarenheter och kontakter.

Mer information

Kompetens+ hemsida kan du läsa mer om projektet.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Åsa Hasslin på e-post åsa.hasslin@iucvast.se.