Erfarenhetsutbyte

Att lära av varandra är ett av de mest spännande – och mest kostnadseffektiva – sätten att utvecklas. I vårt område finns många tillverkande företag som sitter på kunskap som skulle kunna gynna andra och bidra till nya samarbeten.

På IUC Väst jobbar vi därför aktivt med erfarenhetsutbyte. Genom nätverk, seminarier, fokusgrupper och studiebesök skapar vi en bra dialog och korta kontaktvägar mellan företagare, samhälle, akademi och myndigheter.  

Vad vill du veta mer om eller ha ett utbyte kring med andra företag i Fyrbodal?