Så arbetar vi för industrin

Vi stöttar dig!

IUC Väst är tillverkningsindustrins bästa partner. Genom goda relationer, korta kontaktvägar och mycket kunskap ges industriföretag det stöd som behövs för att de ska utvecklas och växa.

En halv miljon svenskar jobbar inom tillverkningsindustrin och industrin är grunden till vårt moderna samhälle – både nu och i framtiden.

IUC Väst:s uppgift är att hjälpa företagare inom den tillverkande industrin att utveckla sin verksamhet. Det gör vi på flera olika sätt och företagen väljer själva vilka erbjudanden från oss som de vill ta del av.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från industrin och ger kvalificerad rådgivning för företagens nästa steg. Vi lyssnar på företagens behov och agerar som en länk mellan industriföretag, samhälle och akademi.

Vi på IUC Väst jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillverkande företag i Fyrbodal genom att:

  • utföra behovsanalyser
  • ge förslag på vägar att komma vidare
  • skapa projekt
  • underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning

Försumbart stöd

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Läs mer här!