Mycket stort intresse för 3D-Action

Till 3D-Actions sista insiktsseminarium, det femte i ordningen och denna gång i Trollhättan, kom dryga 60 besökare plus ca 30 digitala gäster.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Initiativet 3D-Action är ett gott exempel på ett lyckat innovationsprojekt, med definitionen av innovation som ”nytt som gör affärsnytta".

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Inspiration och stöttning

"3D-Action har inspirerat små och medelstora företag genom seminarier, förmedlat kunskap i utbildningar och stöttat i implementering", säger Thomas Sätmark, vd på IUC Väst.

"Vi har några riktigt goda exempel där företag introducerat teknologin i verksamheten. Teknologin mognar successivt och är idag en integrerad del av de stora företagens teknologiportfölj medan små och medelstora företag bedöms ha fortsatt behov av stöd för att ta sig över ”tipping-point”, då vi går från ”technology push” till ”market pull”, sammanfattar Thomas.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Thomas Sätmark, vd IUC Väst

Öka medvetenheten

Under de två år som 3D-Action varit aktivt har mycket kretsat kring att öka medvetenheten kring additiv tillverkning. Genom att kontakta företag i Västra Götalandsregionen, och bjuda in till insiktsseminarier, frukostseminarier, och förutsättningsstudier, samt inleda fördjupade samarbeten med intresserade företag, har projektet rönt stora framgångar. 

RISE har mycket information på sin hemsida - bland annat en mer utförlig text om det avslutande seminariet i Trollhättan.

TACK!

Vi tackar alla gäster - både fysiska och ni som fanns med online!

Vi vill också rikta ett stort tack till hela projektteamet lett av Seyed B. Hosseini där IUC-medarbetare tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden identifierat, inspirerat och stöttat företag i införandet av 3D-printing.

3D-Action har varit ett samarbete mellan RISE, Chalmers, IUC Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC West Sweden och Göteborgs Tekniska College, GTC, med stöd av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

3D-Action

Mer information

Läs mer här om 3D-Action eller kontakta Håkan Hellström - hans kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare

Foton

Foton från RISE.