Tanum högst i topp

Företagsamheten ökar i hela regionen med den största ökningen i Tanum och Sotenäs.

Företagsamheten ökar

Enligt den årliga statistiken från Svenskt Näringsliv över företagsamheten i landets kommuner, presenteras varje år nya data för att visa om antalet företag ökar eller minskar.

I årets mätning framgår det att Tanum är den kommun med högst företagsamhet i Västra Götaland, med 21,7 procent. På andra och tredje plats återfinns Orust och Tjörn med 20,2 respektive 19,2 procent av kommuninvånarna.

Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götalands län, betonar att företagsamheten och entreprenörsandan främst kommer från kommuninvånarna själva. Det är de som tar risker och satsar på företagande. Kommunen spelar dock en viktig roll som möjliggörare och skapar bästa möjliga förutsättningar för dem som vill starta och driva företag.

Jämfört med för tio år sedan har företagsamheten ökat i alla kommuner i länet. Den största ökningen har skett i Tanum och Sotenäs, följt av Bengtsfors och Orust.

Kommuner i Fyrbodal

Kommun Total företagsamhet 2024 Förändring företagsamhet 2014-2024
Tanum 21.7% 2.6%
Orust 20.2% 2.3%
Sotenäs 19.0% 2.5%
Färgelanda 17.2% 1.6%
Dals-Ed 17.2% 1.8%
Mellerud 16.6% 1.3%
Munkedal 14.9% 0.9%
Bengtsfors 14.4% 2.3%
Strömstad 14.2% 0.5%
Lysekil 13.8% 1.8%
Åmål 12.5% 1.5%
Uddevalla 11.7% 1.1%
Vänersborg 10.3% 1.1%
Trollhättan 8.2% 0.9%

Tabellen är ett urval av Fyrbodals kommuner från Svenskt Näringsliv artikel, se länk nedan.