IUC Västdagen 2023

Sjunde september firade vi årets IUC Västdag, en dag med inspirerande talare som delade med sig av sina insikter och erfarenheter.

IUC Väst 10 år

Extra firande

Sjunde september inträffade årets IUC Västdag, en dag för våra medlemmar och inbjudna gäster.

I år firar IUC Väst 10 år och det firade vi så klart extra. Vi har bland annat tagit fram en ny broschyr som på ett överskådligt vis talar om vilka vi är och vad vi gör. Thomas inledde i sin fåtölj med att presentera den och fortsatte sedan med att berätta om de nya insatser som vi fått finansiering till för de kommande tre åren. 

Thomas Sätmark
Thomas Sätmark

Inspirerande talare

Vi lyssnade på inspirerande talare som delade med sig av sina insikter och erfarenheter och gav oss en dag som inspirerade och gav verktyg för förändring!

Konsten att möta sig själv och andra

Rikard Karlssons presentation om konsten att möta sig själv och andra gav oss inspiration och nya perspektiv på hur vi skapar meningsfulla och givande möten i både personliga och professionella sammanhang.

Som kärlkirurg på NÄL i Trollhättan, författare och föreläsare tog Rikard med oss på en både personlig och insiktsfull resa om självinsikt och möten med andra. 

Rikard delade engagerat med sig av sina djupa kunskaper om möten och lämnade ingen oberörd. Han inspirerade oss att själva skapa meningsfulla och givande möten, med oss själva och med andra, i både våra personliga som professionella liv.

Rikard Karlsson
Rikard Karlsson

Kraften i effektivt ledarskap

Ted Falkmans berättelse om ledarskap och framgång inom tillverkningsindustrin gav oss värdefulla insikter och verktyg att ta med hem till våra egna verksamheter.

Ted berättade om sin roll som fabrikschef på Göteborgs kex i Kungälv under fabrikens sista år. Trots beslutet om nedläggning lyckades han och hans 350 medarbetare förbättra lönsamheten, minska sjukfrånvaron och utvecklas i nya roller.

Göteborgs kex var en gammal och olönsam fabrik, men med kraften i effektivt ledarskap och genom att ta tillvara medarbetarnas kompetens, lyckades de, trots den utmanande situationen att skapa bättre lönsamhet, personalutveckling och leveransförmåga.

Ted berättade historien om en utdömd fabrik som vände hopplöshet till hopp om framtiden. Han delade insikter om förändring av attityder, tydlig kommunikation och mål för att skapa en positiv framtid trots utmaningar.

Ted Falkman
Ted Falkman

3 + 10 år på 15 minuter

Det känns som igår när vi 2012 påbörjade vårt uppdrag att bilda ett IUC-bolag i Fyrbodal och med en vision om att skapa industriell livskraft i Fyrbodal. Efter tio år av många intressanta och härliga möten på företag, med både företagare och medarbetare, runt om i våra fjorton kommuner ser vi tillbaka på alla framsteg som vi har gjort.

Det har varit en laginsats där alla som varit med har spelat en avgörande roll i att göra IUC Väst till vad det är idag. Från vår styrelse, våra medlemsföretag och anställda till våra samarbetspartners – alla har bidragit till vår gemensamma framgång.

Genom att fortsätta vara innovativa, ambitiösa och modiga i våra beslut och våra handlingar fortsätter vår gemensamma resa för att stärka Fyrbodals industriföretag. På så sätt bidrar vi till samhällets utveckling och skapar positiv förändring.

Dagen till ära hade vi bjudit in Kjell-Åke Johansson som var en av dem som hade en avgörande roll i att skapa ett IUC-bolag i Fyrbodal. Han pratade om bakgrunden och hur de arbetade för att få ett IUC till vår del av regionen. Ann-Charlotte Karlsson, som har varit med under hela resan, fylld på med övriga händelserika år.

Kjell-Åke Johansson
Kjell-Åke Johansson

Gratulationer

Vi fick många gratulationer för våra 10 år och Christel Thuresson, näringslivsstrateg på Fyrbodals kommunalförbund, hade med sig en fin blomma.

Vi tackar för blomman och alla glada tillrop vi fick under dagen!

Thomas Sätmark och Christel Thuresson
Thomas Sätmark och Christel Thuresson

Moderator

Daniel Walter, industriutvecklare på IUC Väst, som har många års erfarenhet från industrin och ett stort intresse för innovation var en utmärkt ledsagare under dagen.

Fortsatta diskussioner

Vi avrundade förmiddagens intressanta föreläsningar med en trevlig lunch där vi fortsatte våra diskussioner om närvaro och ledarskap. En perfekt dag fylld av spännande möten, kunskapsutbyte och inspirerande samtal med likasinnade inom branschen.

Tack alla som kom och deltog!

Daniel Walter
Daniel Walter