Omvärldsbevakning september

Vad händer i omvärlden som kan ha betydelse för dig och ditt företag? Vi plockar ut trender och ger dig exempel i ett samarbete med Kairos Future.

TREND 1: Satelliter övervakar stora landarealer, Beslutstödssystem med interaktiva kartor och Sammankopplade eldrivna traktorer

TREND 2: Utvecklingsprojekt kring biobaserade textilier, Projekt ska filtrera avfallsvatten och utvinna biopolymer och Flygbränsle utvunnet ur matavfall snart kommersiellt

TREND 3: Fossilfritt stål - Volvo första kunden, Kina skär ner överproduktion av stål och Koldioxid i gasreservoarer under Nordsjön

TREND 1: AUTOMATISERING AV JORDBRUKET

Automatisering av jordbruket, med ökad digitalisering och ökat intresse för prediktivt underhåll, innebär möjligheter för industriföretag att erbjuda olika lösningar. Jordbrukssektorn blir alltmer sofistikerad. Traktorerna är redan idag rullande datorer med avancerade övervakningsfunktioner.

Satelliter övervakar stora landarealer

EOS Data Analytics skjuter upp satelliter som ger jordbruket underlag för samma form av prediktivt underhåll som idag sker inom industrin. Man kan övervaka stora landarealer med specifika väderprognoser som gör det möjligt att skräddarsy gödselbehov.

Läs mer

Beslutstödssystem med interaktiva kartor

SLU utvecklar beslutsstödsystem, bland annat interaktiva kartor över lerhalten i åkermarken. Dessa gör det möjligt att finjustera såmaskiner baserat på jordkvalitet – ett steg på vägen för att säkra livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt.

Läs mer 

Sammankopplade eldrivna traktorer

John Deere utvecklar en ny serie traktorer i en ”autonomous grid connected agricultural swarm”. Traktorerna är eldrivna och sammankopplade med tunga elkablar, vilket innebär att batterier inte behöver finnas ombord. ”Svärmen” har en central eldistributör, med de andra traktorerna kopplade via vajrar.

Läs mer

TREND 2: EN MER BIOBASERAD TILLVERKNING

Arbetet mot en mer hållbar tillverkning och mindre förbrukning av olja innebär bland annat ökad användning av biobaserade råvaror och material. Det kan handla om nya metoder för kemisk och mekanisk återvinning och om att utvinna resurser med hjälp av bakterier, växter eller andra biologiska processer. I kemisk industri kan biologisk tillverkning förändra textilier, laminat och kompositer.

Utvecklingsprojekt kring biobaserade textilier

Efterfrågan på biobaserade textila material kommer att öka. BioInnovations utvecklingsprojekt ska bland annat studera kemisk och mekanisk återvinning, innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker.

Läs mer

Projekt ska filtrera avfallsvatten och utvinna biopolymerer

EU-projektet AFTERLIFE studerar teknik för att rena avloppsvatten och återvinna fast material som rensas ur vattnet. Processen kan leda till nya värdekedjor för reningsverken.

Läs mer

Flygbränsle utvunnet ur matavfall snart kommersiellt

Ny forskning om biobränsle. USA:s National Renewable Energy Laboratory har utvecklat ett sätt att utvinna flygbränsle ur matavfall. Avtal med Southwestern Airlines är på gång.

Läs mer

TREND 3: MOT KLIMATVÄNLIGARE STÅL

Stålproduktion är viktig för tung industri men är också mycket energikrävande. Stålindustrin ligger bakom runt åtta procent av de direkta utsläppen av koldioxid.  Allt fler ståltillverkare arbetar för att minska eller kompensera för sina utsläpp. Sverige ligger i framkant, bland annat med genombrottet att ta fram fossilfritt stål, tillverkat med väte. Framåt har svensk industri stora möjligheter att få tillgång till mer hållbart stål som grundmaterial.

Fossilfritt stål - Volvo första kunden

Sverige blir först med att ta fram fossilfritt stål, tillverkat med väte. SSAB hoppas på större industriell tillverkning redan 2026. Det finns redan en första kund, nämligen Volvo.

Läs mer

Kina skär ner överproduktion av stål

Höga energikostnader och krav på mindre utsläpp gör att Kina skär ner på sin överproduktion av stål. Man planerar också att återvinna mer stål- och järnskrot.

Läs mer

Koldioxid i gasreservoarer under Nordsjön

Tata Steel i Nederländerna planerar att fånga upp koldioxidutsläpp från sin ståltillverkning och pumpa in avgaserna i gasreservoarer under Nordsjön.​

Läs mer

 

Dina synpunkter och intressen

Hör av dig med synpunkter kring vilka områden för industriella framtidsspaningar som du vill läsa mer om till Ann-Charlotte.

 

Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte Karlsson

Industriell utvecklare, Kommunikatör

15 Sep 2021 Nyhet