Nya möjligheter att växa

De ville hitta nya möjligheter att fortsätta växa som företag.

I projektet Catalyst jobbar vi bland annat med att stötta företag att ta fram nya och cirkulära affärsmodeller. Företaget PLS Produkter AB i Skövde är ett av dem - läs artikeln här!

För smart och hållbar produktion

Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. 

Från 1 januari 2021 drivs projektet av IDC West Sweden med IUC Väst och IUC Sjuhärad som samverkansparter.

Läs mer här om Catalyst för Fyrbodal och Sjuhärad som drevs tom 31 december 2020 av IUC Väst. Du kan också kontakta Åsa Hasslin för fler frågor - hennes kontaktuppgifter ser du här bredvid.

Cirkulära affärsmodeller

En affärsmodell är sättet som företag skapar, levererar och fångar värden. Med andra ord hur företaget fungerar och tjänar pengar.

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Gör din egen cirkulära affärsmodell!

 

Åsa Hasslin

Åsa Hasslin

Industriutvecklare

17 Feb 2021 Nyhet