Bli leverantör på en växande marknad

Välkommen till ett digitalt event som visar upp nya möjligheter för dig som leverantör

Runt om i världen, vid storskaliga forskningsanläggningar, görs banbrytande upptäckter om såväl materiens minsta beståndsdelar som om rymden. Dessa storskaliga forskningsanläggningar kallas med ett gemensamt namn för Big Science.

Den globala Big Science-marknaden är stor. Mätt i pengar handlar det om cirka 300 miljarder årligen. Exempel på forskningsanläggningar är ESS och MAX IV i Sverige och Cern i Schweiz.  

Vad får jag med mig?

Dessa stora anläggningar, som driver forskning och teknikutveckling på högsta nivå, behöver ett nätverk av kvalificerade leverantörerÄr man duktig på att leverera till traditionella storföretag, så finns också grunden för att arbeta med forskningsanläggningar. Under den här träffen får du information om nya möjligheter för dig som leverantör!

Ta chansen att vara med

Anläggningarnas behov sträcker sig från den mest avancerade specifika spetsteknologin, till mer generella produkter och tjänster. Bredden skapar en mycket stor marknad för såväl små som medelstora och riktigt stora leverantörer – ta chansen att vara med!

Att leverera avancerad utrustning till en forskningsanläggning kan kräva betydande insatser, men höjer den egna kompetensen och innovationsnivån. Leveranserna fungerar också som referensobjekt inför kommande affärer.

Kategori: Evenemang

Plats: Digitalt event

Datum: 2021-11-18 09:00 - 10:30