Digiresan

Digitalisering gör det enklare och snabbare.

Fördelarna med digitalisering och automatiserade processer är många. Nu har Tillväxtverket tagit fram filmer som konkret visar på betydelsen av digitaliseringen och dess positiva effekter för små och medelstora industriföretag. Det blir enklare, snabbare – och bättre.

Enklare och tydligare för kunder. Kortare ledtider och snabbare omställning i produktion. Digitala system som ger rätt information i realtid. Digitala lösningar som leder till effektiv lagerhållning och logistik. Högre kvalitetssäkerhet. Att produktionen kan stanna kvar i Sverige. Listan är lång.

Digital teknik applicerad på rätt sätt

Med rätt tillämpning leder digital teknik ofta till mer effektiva och lönsamma företag. Det är nog så viktigt för Sveriges konkurrenskraft och framtid. Men digitalisering för också med sig andra fördelar som kopplar an till en annan stor utmaning för många företag – att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Automatiserade processer innebär ofta att tråkiga, monotona arbetsuppgifter som sliter på kroppen blir färre. Med automatisering blir anställda friskare och har roligare på jobbet. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är angeläget för företag som vill uppfattas som attraktiva för att de i nästa steg ska hitta och attrahera den kompetens som de behöver.

Digitalisering gör det enklare och snabbare

Fördelarna med digitalisering och automatiserade processer är många. Nu har Tillväxtverket tagit fram filmer som konkret visar på betydelsen av digitaliseringen och dess positiva effekter för små och medelstora industriföretag. Det blir enklare, snabbare – och bättre.

Enklare och tydligare för kunder. Kortare ledtider och snabbare omställning i produktion. Digitala system som ger rätt information i realtid. Digitala lösningar som leder till effektiv lagerhållning och logistik. Högre kvalitetssäkerhet. Att produktionen kan stanna kvar i Sverige. Listan är lång.

Digital teknik applicerad på rätt sätt

Med rätt tillämpning leder digital teknik ofta till mer effektiva och lönsamma företag. Det är nog så viktigt för Sveriges konkurrenskraft och framtid. Men digitalisering för också med sig andra fördelar som kopplar an till en annan stor utmaning för många företag – att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Automatiserade processer innebär ofta att tråkiga, monotona arbetsuppgifter som sliter på kroppen blir färre. Med automatisering blir anställda friskare och har roligare på jobbet. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är angeläget för företag som vill uppfattas som attraktiva för att de i nästa steg ska hitta och attrahera den kompetens som de behöver.

Filmer som inspirerar

Även små och medelstora företagen behöver hitta sina styrkor. Att tillämpa digital teknik på rätt sätt effektiviserar företag och flöden. Att se digitalisering och automation som bärande för företagets strategiska affärs- och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för fler företag att öka sin lönsamhet och stärka sin konkurrenskraft. En väg framåt är att lära av de företag som kommit en bit på väg.

Filmerna visar hur några framgångsrika små och medelstora industriföretag har jobbat med att digitalisera och automatisera sina processer. Syftet med filmerna är att inspirera fler företag att komma igång med sitt digitaliseringsarbete.

Här hittar du filmerna!

Några råd från företagen i filmerna är att lära av andra, till exempel genom att skaffa sig en mentor, besöka andra företag och involvera de anställda i digitaliseringsarbetet. Det är ju ofta de anställda i produktionen som i praktiken ska använda lösningen.

Gemensamma styrkor

Företagen i filmerna finns i olika delar av Sverige, har olika behov och utmaningar och har jobbat med att hitta de lösningar som just de behöver. Några gemensamma nämnare hos företagen i filmerna är synen på förändringsarbete och intresset för att skapa delaktighet och tillit inom företaget. Det finns också en vilja och ett intresse för att kombinera människa och teknik.

Så här jobbar vi

På denna sida kan du läsa mer om Digiresan och hur vi på IUC Väst jobbar med att stötta företagens digitalisering. Mer information kan du också få av Olle Söderqvist och Daniel Walter - deras kontaktuppgifter ser du här bredvid.