Smart industri

Små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och sysselsätter idag cirka en miljon människor.

 

För att klara den globala konkurrensen behöver företag effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer genom digital teknik och automatisering. Många gör mycket redan nu men omställningen går lite för långsamt. De företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut. Det här är bakgrunden till att vi på IUC Väst fått i uppdrag att jobba med Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, genom Tillväxtverket. Digiresan är en satsning bland många över hela landet, andra aktuella exempel är Robotlyftet och Fyrbodals kvinnliga industrinätverk.

Goda exempel

Spridning av goda exempel är en viktig del i arbetet med att rusta industriföretagen för framtiden. Genom att visa på vinsterna med digitalisering och automation och genom inspiration hoppas vi att fler industriföretag ska ta nästa steg i sitt digitaliseringsarbete.

Ta en titt på våra sidor DigiresanRobotlyftet och Fyrbodals kvinnliga industrinätverk för att läsa mer!