Robotlyftet Banner

Vägen till framgångsrik automation

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar.

Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Nu erbjuds en rad seminarier där vi utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet.

Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter.

Två frågor står i fokus under träffarna

Seminarierna kommer att ge möjligheter till dialog och diskussion med coacher, experter och andra företag som också är intresserade av drivkrafterna för automatiserade processer.

 

Seminariet för dig som funderar på möjligheter med automation

Allt att vinna på att automatisera tillverkningen – vi visar vägen till en lyckad satsning.

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer.

Det gäller att tänka igenom satsningen noga för den skall bli bra och ge önskade effekter. Ta chansen att tillsammans med våra experter och coacher lära mer om hur möjligheterna med automation kan utveckla ert företag.

Hur kan automatisering utveckla din verksamhet? Detta seminarium är perfekt för dig som funderar på möjligheterna och som vill veta mer och bolla frågor och idéer med experter och andra företagare.

Vi kommer att varva information med diskussion och ha fokus på frågan ”Varför automatisera?” – så kan automation utveckla och förbättra er verksamhet. Vi kommer också att prata om viktiga faktorer att tänka igenom innan man sätter igång. Experter och coacher inom Robotlyftet finns med för att hjälpa er till nästa steg på vägen.

Målgrupp: Små- och medelstora industriföretag som funderar på möjligheter att automatisera och robotisera
Datum:

 

 

Seminariet för dig som gjort en förutsättningsstudie och vill ta nästa steg

Vad krävs för en lyckad automatisering?

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer.

Det gäller att tänka igenom noga för att satsningen skall bli bra och ge önskade effekter. Man vill inte automatisera fel processer och kanske är det saker som behöver vara på plats innan man går igång.

Seminariet vänder sig främst till er som har gjort en Förutsättningsstudie inom Robotlyftet eller kommit en bit på väg i planeringen. I seminariet kommer vi att varva information med diskussion med fokus på frågan ”Vad krävs för en lyckad automatisering?” och vilket stöd finns att få på vägen?

Experter och coacher inom Robotlyftet finns med för att hjälpa er till nästa steg på vägen.

Målgrupp: Små- och medelstora industriföretag som vill ta nästa steg i sin automationsresa.
Datum:

 

Om föreläsarna, expertgruppen

Magnus Widfelt, RISE, är forskare främst inom flexibel automation och additiv tillverkning. Inriktningen är industriorienterad och tillämpad, med utgångspunkter från både Lean produktion och tekniska lösningar. Magnus är bland annat projektledare för LoHi Swedprod inom flexibel automation i låga volymer och hög flexibilitet.

 

Lars-Gustaf Gustafsson, RISE, är forskare och coach inom området förändringsförmåga hos företag och organisationer. Lars-Gustaf bygger sitt arbete på Lean-principerna och kopplar ihop dessa med kundernas köpbeteende i nutid och framtid och vilka utmaningar och förändringar organisation och flöden kommer att behöva genomföra. Lars-Gustaf har bred erfarenhet gällande ledarskap och dess påverkan på organisationens beteende, förändringsförmåga i organisationer, produktion och processer, produktionsteknik och automationsteknik samt kvalitetsfrågor.

 

Bernt Henrikson brinner för automation och produktion och är en mycket erfaren verksamhetsutvecklare. Det finns få personer i Sverige som matchar vad Bernt kan erbjuda vad gäller kunnande om hur man bygger upp industriella automationssystem när det gäller hela spannet från ERP till maskinnära utrustning och han har lett uppbyggnaden av anläggningar i flera branscher.

 

 

Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige.

IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.